Veileder om forvaltning av drikkevann

Mattilsynet har utviklet en veileder til drikkevannsforskriften. Den skal ivareta vannforsyning i et samfunnsperspektiv.

Hvis du skal vurdere tilgang drikkevann og eventuell svikt i beredskapsplikten, kan du bruke denne veilederen:

Sist revidert: 09.11.2017
av: Miljødirektoratet