Veileder om forvaltning av drikkevann

Mattilsynet har utviklet en veileder til drikkevannsforskriften. Den skal ivareta vannforsyning i et samfunnsperspektiv.

Hvis du skal vurdere tilgang drikkevann og eventuell svikt i beredskapsplikten, kan du bruke denne veilederen hos dsb.no:

Sist revidert: 13.08.2018
av: Miljødirektoratet