Huskeliste

Tema

Tilsyn

Oppgavehjelp

Tilsyn innenfor kommunens myndighetsområde på avløp – generell del

1

Er politisk forankring sikret?

2

Er tilsynsmyndigheten delegert til riktig organ?

3

Har kommunen kompetanse til å gjennomføre tilsynet? Hvis ikke må den anskaffes.

4

Har kommunen lokal forskrift for gebyrer ved tilsyn?

5

Er målet for tilsynet klart?

6

Velg tilsynsform

7

Planlegg hva tilsynet skal omfatte

8

Sikre at kommunen har tilstrekkelige ressurser til å følge opp tilsynet i etterkant

9

Må det sendes ut pålegg om retting av avvik?

10

Bør utslippstillatelsen endres?

Sist revidert: 18.11.2016
av: Miljødirektoratet