Småbåter og småbåthavner - utslipp av kloakk og gråvann

Kommunen kan fastsette forskrifter som regulerer kloakkutslipp og gråvann fra småbåter og småbåthavner. Sjøfartsdirektoratet er overordnet myndighet for utslipp fra skip.

Sist revidert: 03.10.2017
av: Miljødirektoratet