Beredskap mot akutt forureining

Dette er ei rettleiing for kommunane og dei interkommunale beredskapsregionane. Innhaldet er òg relevant for alle verksemder som er pålagd å etablera ein beredskap mot akutt forureining.

Innhald:
  1. Akutt ureining: Ansvar og myndigheit
  2. Den kommunale beredskapen mot akutt ureining
  3. Avklaring av roller og ansvar i ein aksjon mot akutt ureining
  4. Kommunal aksjon mot akutt ureining
  5. Tilsynet med den kommunale beredskapsordninga

 

 

 

 

 

 

Sist revidert: 13.12.2016
av: Miljødirektoratet