Modell for å identifisere og prioritere ved akutt forurensning på land

Veiledningen identifiserer og prioriterer befolkningskonsentrasjoner og miljøressurser som er mest sårbare for akutte forurensninger på land. Når en akutt forurensning inntreffer, vil en gjennom sårbarhetskart innrette beredskapen mot å beskytte de mest sårbare ressursene. Modellen, som er kalt MOB-Land, kan benyttes som grunnlag for de kommunale beredskapsplanene mot akutt forurensning.

Sist revidert: 21.11.2016
av: Miljødirektoratet