Modell for prioritering ved akutte oljeutslipp langs kysten

Når akutt oljeforurensning skjer langs kysten, er det behov for å prioritere mellom ulike miljøressurser som kan skades av forurensningen.

Hvilke tiltak skal iverksettes? I hvilken rekkefølge skal ting utføres? Hva er omfanget av tiltaket?

Denne veilederen gir en metode for å kartlegge og prioritere mellom miljøressurser som grunnlag for skadebekjempelse.

Sist revidert: 21.11.2016
av: Miljødirektoratet