Gjennomføring av tiltak mot luftforurensning

Hensikten med denne veilederen er å tydeliggjøre hvilke roller og ansvar kommuner og anleggseiere har etter regelverket, og gi anbefalinger om hvordan tiltak kan gjennomføres. Alle regelverk relatert til luftforurensning er beskrevet. Veiledningen er ikke et endelig dokument, og vil bli oppdatert etter hvert som regelverket endres.

Sist revidert: 11.03.2019
av: Miljødirektoratet