Kvalitetssystem for målinger av luftkvalitet

Når kommunen måler luftkvalitet, så skal de følge denne metoden.

Kvalitetssystemet for å måle luftkvalitet sikrer at måledataene har god kvalitet og kan sammenliknes med hverandre. Kommunen må følge kriterier til for eksempel hvor målestasjoner kan plasseres, drift av måleinstrumenter, kvalitetssikring av data og rapportering.

Veiledning i dette arbeidet finner du her:

Sist revidert: 24.02.2016
av: Miljødirektoratet