Byggesak

Kommunen skal påse at planbestemmelser knyttet til luftforurensning er oppfylt på byggesaksnivå.

Vanligvis vil dette være en reguleringsplan med bestemmelser, men det kan også være gitt relevante bestemmelser i kommuneplan eller kommunedelplan.

Det er viktig å påse at avbøtende tiltak som beskrevet i arealplan gjennomføres som forutsatt.
I forbindelse med utbygging i gul sone og rød sone skal kommunen påse at godt inneklima er ivaretatt gjennom tekniske løsninger.

Sist revidert: 17.12.2014
av: Miljødirektoratet