Litteraturliste knyttet til luftkvalitet i arealplanlegging

Dette er litteratur det er referert til i veiledningen til T-1520:

Denby, B og Sundvor, I, (2008), Air Quality mapping of NO2 with the use of passive samplers, kjeller NILU, (NILU or, 65/2008)

Gram, F., Walker, S.E. (2002) Beregninger av luftkvalitet ved Oslo Lufthavn Gardermoen 2001. Kjeller, NILU (NILU OR, 33/2002).

Grønskei, K.E. (1986)  Luftforurensninger i forbindelse med en planlagt storflyplass på Østlandet.  Kjeller, NILU (NILU OR, 02/1986).

Grønskei, K.E., Gram, F. Kibsgaard, A. (1992)  Hovedflyplass Gardermoen Luftforurensning ved alternative utbyggingsplanner.  Kjeller, NILU (NILU OR, 10/1992).

Hagen, L.O., Anda, O. (2001)  Luftkvalitetsmålinger ved Oslo Lufthavn Gardermoen, august 1999-desember 2000.  Kjeller, NILU (NILU OR, 21/2001).

Knudsen, S. (1990) Vurdering av luftforurensning ved Oslo Lufthavn Fornebu sommeren 1989. Lillestrøm (NILU OR 61/90).

Knudsen, S., Riise, Atle, Gram, F. (1995) Oslo Hovedflyplass Gardermoen:  Førundersøkelse av luftkvalitet og avsetning.  Kjeller, NILU (NILU OR, 43/1995).

Laupsa, H.  (2004) AirQUIS Emission Inventory Module: Users guide. Kjeller, NILU (NILU OR, 4/2004).

Schneider, P., Tønnesen, D., Denby, B. (2011) Update of background concentrations over Norway. Kjeller, NILU (NILU OR, 68/2011).

Slørdal, L.H., Laupsa, H., Krognes, T., Berglen, T.F. (2007a) Kartframstilling av luftkvalitet til bruk i arealplanlegging. Kjeller, NILU (NILU OR, 58/2007).

Slørdal, L.H., Laupsa, H., Krognes, T. (2007b) Grunnlagsmateriale for utarbeidelse av Planretningslinje Luft. Kjeller, NILU (NILU OR, 57/2007).

Slørdal, L. H., Knudsen, S., Gram, F. og Walker, S.E. (1999) Beregninger av luftkvalitet ved Oslo Lufthavn Gardermoen. Kjeller (NILU OR 34/99).

Slørdal, L.H., Sundvor, I. (2010) Tiltaksberegninger for PM2,5/ PM10 i Oslo og PM10 i Trondheim for 2020. Kjeller, NILU (NILU OR, 01/2010).

Sundvor, I., Slørdal, L.H., Randall, S. (2009) Dispersion and exposure calculations of PM10, NO2 and benzene in Oslo and Trondheim for 2007. Kjeller, NILU (NILU OR, 09/2009).

Sundvor, I., Tarrasón, L., Walker, S-E., Tønnesen, D. (2011) NO2-beregninger for 2010 og 2025 i Oslo og Bærum. Bidrag fra dieselbiler og mulige tiltak . Kjeller, NILU (NILU OR, 62/2011).

Tønnesen, D., Høiskar, B.A. (2013) Utfasing av oljefyring: Konsentrasjonsbidrag til PM10 og NO2 i Oslo.  Kjeller, NILU (NILU OR, 2013).

Sist revidert: 19.11.2014
av: Miljødirektoratet