Detaljregulering for reguleringsplan med formål boligbebyggelse

EKSEMPEL

Fredrikstad kommune inkluderte i sitt innspill til forslag til deljregulering for reguleringsplan med formål boligbebyggelse, planbestemmelser om luft (15. september 2011). Reguleringsplanen ble utarbeidet rett før retningslinje T-1520 ble gjort gjeldende.

§ Luftkvalitet

For å sikre best mulig luftkvalitet i boliger, skal inntak til ventilasjonsanlegg for boligene legges mot øst (vendes bort fra Sarpsborgveien som svevestøvkilde). Garasjeanlegg og støyskjerm mot Sarpsborgveien har også tilsvarende skjermende funksjon mot svevestøv for uteopphold.”

Sist revidert: 04.01.2016
av: Miljødirektoratet