Veileder til forurensningsforskriften kapittel 7 om lokal luftkvalitet

Forsiden til veileder M-413Forurensningsforskriften kapittel 7 om lokal luftkvalitet har som formål å beskytte helse og økosystemer og setter minstekrav til utendørs luftkvalitet. Forskriften stiller også krav til gjennomføring av målinger, utarbeidelse av tiltaksutredninger og tilgjengeliggjøring av informasjon til publikum. 

Veilederen har som formål å klargjøre hvilke krav forskriften stiller, hvilke oppgaver som må gjennomføres og hvem som er ansvarlige for å gjennomføre oppgavene. Den går også inn på hvordan forskriften er innrettet og bør tolkes. Hvordan oppgavene gjennomføres er i all hovedsak tatt hånd om i andre veiledere og håndbøker. Kommunen som forurensningsmyndighet og anleggseiere er de viktigste målgruppene for denne veilederen.

 

 

Sist revidert: 12.01.2016
av: Miljødirektoratet