Rettleiing til forskrift om nedgravne oljetankar

Rettleiinga til forurensningsforskrifta kapittel 1 om tiltak for å motvirke fare for forureining fra nedgravne oljetankar er eit hjelpemiddel for kommunane som har tilsynsmyndigheit etter forskrifta.

Rettleiinga inneheld forskriftsteksten med utfyllande kommentarar, samt retningslinjer for å vurdere geografisk område og arbeid med eit register.

Kommentarer til forskrifta, sjå kapittel 2
Fastsette område for forskrifta, sjå kapittel 3.
Etablere register, sjå kapittel 4.

Sist revidert: 27.08.2018
av: Miljødirektoratet