Foto: Jan Hausken

Nærmere halvparten av den radioaktive strålingen vi utsettes for kommer fra radongass i grunnen. Gjennom bevisst lokalisering og utforming av bygninger kan radonproblemer forebygges.

Foto: Jan Hausken

Radon

Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø.

Oppgavehjelp til saksbehandlingen

Sist revidert: 15.06.2015
av: Miljødirektoratet