Tilsyn og granskning

Innenfor kommunens myndighetsområde skal kommunen føre tilsyn med den alminnelige forurensningssituasjon og med enkelte kilder, jamfør forurensningsloven § 48 om forurensningsmyndighetens oppgaver.

Forurensningsloven § 50 om rett til granskning gir kommunen hjemmel til granskning i de tilfellene kommunen er forurensningsmyndighet. Når kommunen skal gjennomføre en granskning, setter forurensningsloven § 50 tredje og fjerde ledd, samt forvaltningsloven § 15 om framgangsmåte ved granskning og lignende, krav til framgangsmåten.

Se også oppgavehjelp om tilsyn etter avløpsregelverket.

Sist revidert: 07.03.2014
av: Miljødirektoratet