Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Hovedområder

Kommunens ansvar for friluftsliv er gjerne knyttet til de tre hovedområdene:

  • allemannsretten
  • sikring av attraktive arealer
  • samarbeid med lokale aktører
Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Friluftslivsaktiviteter

Friluftslivsaktiviteter skal fremme både helse og miljø.

Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Sikre attraktive arealer

Mange områder brukes til andre formål enn friluftsliv, spesielt i og ved byer og tettsteder.

Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Foto: Sigve Reiso, naturarkivet.no
Samarbeid

Kommunene samarbeider med:

  • friluftslivsorganisasjonene
  • idretten
  • grunneiere

om å gjennomføre tiltak for friluftsliv.

Foto: Sigve Reiso, naturarkivet.no

Friluftsliv

Friluftsliv gir trivsel og glede. I Norge skal alle ha muligheten til å nyte naturen. Kommunene har store muligheter til å legge til rette for friluftsliv når de planlegger hva arealene skal brukes til. Områdene som sikres for friluftsliv skal gi oss variasjon, stillhet og ro, og bedre folkehelse.

Sist revidert: 14.03.2019
av: Miljødirektoratet
Relatert informasjon