Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Hovedområder

Kommunens ansvar for friluftsliv er gjerne knyttet til de tre hovedområdene:

  • allemannsretten
  • sikring av attraktive arealer
  • samarbeid med lokale aktører
Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Friluftslivsaktiviteter

Friluftslivsaktiviteter skal fremme både helse og miljø.

Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Sikre attraktive arealer

Mange områder brukes til andre formål enn friluftsliv, spesielt i og ved byer og tettsteder.

Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Foto: Sigve Reiso, naturarkivet.no
Samarbeid

Kommunene samarbeider med:

  • friluftslivsorganisasjonene
  • idretten
  • grunneiere

om å gjennomføre tiltak for friluftsliv.

Foto: Sigve Reiso, naturarkivet.no

Friluftsliv

Friluftsliv gir trivsel og glede. I Norge skal alle ha muligheten til å nyte naturen. Kommunene har store muligheter til å legge til rette for friluftsliv når de planlegger hva arealene skal brukes til. Områdene som sikres for friluftsliv skal gi oss variasjon, stillhet og ro, og bedre folkehelse.

Temainngangene nedenfor gir oversikt over kommunens myndighet og plikt, og veiledning i hvordan konkrete oppgaver kan løses:

Sist revidert: 15.02.2018
av: Miljødirektoratet
Relatert informasjon