Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Friluftsliv for alle

Det er lov å overnatte i utmark, men ikke nærmere enn 150 meter fra bebodd hus eller hytte.

Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Ulovlige byggverk, skilt og stengsler

Kommunen kan kreve at ulovlige byggverk, stengsler og skilt blir fjernet.

Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no
Merking

Kommunen setter i verk tiltak for å lette ferdselen for allmennheten.

Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no

Allemannsretten

Allemannsretten er eit gratis fellesgode og ein viktig føresetnad for friluftsliv. Allemannsretten gir alle lov til å ferdast og opphalde seg i utmarka i Noreg. Kommunen har eit ansvar for å fremje innbyggjarane si interesse for friluftsliv.

Sist revidert: 18.03.2019
av: Miljødirektoratet