Foto: Helene Kristiansen
Friluftslivsområder

I dag er over 2 400 friluftslivområder sikret. Midtsand er et populært friluftlivsområde ved sjøen i Malvik kommune.

Foto: Helene Kristiansen

Friluftslivsområder

Kommunen skal ivareta arealer for allmennhetens friluftsliv og kan som et ledd i dette vurdere å søke statlig støtte til sikring av friluftslivsområder. Sikring er et virkemiddel som kan vurderes i kommunens planarbeid for måloppnåelse innen for eksempel folkehelse og nasjonal arealpolitikk.

Sist revidert: 22.09.2017
av: Miljødirektoratet
Relatert informasjon