Foto: Jan Hausken
Planlegge for fremtiden

Kommunene setter inn tiltak for at vi skal tilpasse oss klimaendringene.

Foto: Jan Hausken

Klima

Kommunene har en sentral rolle i arbeidet med å redusere utslipp av klimagasser, og jobber løpende med å effektivisere og legge om sin energibruk. Her finner du råd og veiledning til dette arbeidet. Mange kommuner er i ferd med å finne gode løsninger, og kan søke økonomisk støtte og hente inspirasjon fra andre kommuner gjennom ordningen Klimasats.

Sist revidert: 15.02.2018
av: Miljødirektoratet