Foto: Stavanger kommune
Klimatiltak med gode miljø- og helseeffekter
Foto: Stavanger kommune

Klima- og energitiltak i ulike sektorer

Her har vi samlet informasjon om klimatiltak gruppert etter sektorer.

For hver sektor finner du:

  • beskrivelse av viktige utslippskilder
  • råd om hva en bør tenke på når man vurderer tiltak
  • oversikt over aktuelle tiltak
  • eksempler og linker til annen veiledning og informasjon

Oversiktene er ikke uttømmende!

Sist revidert: 22.01.2018
av: Miljødirektoratet