Eksempler på innkjøp av klimavennlige kjøretøy og drivstoff fra kommunene

Horten kommune fikk støtte til fyllstasjon for biogass

Horten kommune fikk støtte til å etablere fyllestasjon for biogass i Horten gjennom Klimasats i 2016. Biogassen produseres lokalt i Tønsberg. Kommunen har blant annet satset på kommunale tjenestebiler på biogass. 50 busser i fylket går nå på biogass.

Les nyhetsartikkel om satsing på biogass i Horten. 

Stavanger kommune fikk støtte til elektrisk renovasjonsbil

Liten elektrisk søppelbil i Stavangers gamle bydel

Stavanger kommune fikk støtte fra Klimasats til å dekke merkostnaden ved innkjøp av elektriske renovasjonsbiler i 2016. De nye elektriske renovasjonsbilene vil erstatte diesel‐ eller gassdrevne renovasjonsbiler. De nye bilene vil bidra til mindre klimagassutslipp, og andre fordeler som mindre støy og luftforurensning, og bedre framkommelighet.

Se søknaden fra Stavanger kommune

Les tilsagnet fra Miljødirektoratet

Se nyhetssak om prosjektet 

Oslo kommune bruker biodiesel på fossilfri anleggsplass

Oslo kommune begynte å sette krav om fossilfrie anleggsplasser i 2016. Ved byggingen av den nye flerbrukshallen på Lambertseter, ble det blant annet tatt i bruk biodiesel på anleggsmaskinene.

Se presentasjon fra Oslo kommune med anbudskrav.

Les nyhetssak på anleggsmaskinen.no om ulike fossilfrie anleggsmaskiner, herunder biodiesel.

Sist revidert: 06.09.2017
av: Miljødirektoratet