Nordland - kompetanseutveksling mellom små og store kommuner

Beiarn kommune bygger opp kompetanse ved å dele erfaringer med større kommuner

Beiarn kommune samarbeider med seks andre kommuner i Nordland i klima- og energi­planleggingen. Samarbeidet startet opp som et prosjekt gjennom Salten regionråd som forberedelse til oppfølgingen av klima- og energiplanene. Initiativet kom fra Fylkesmannen i Nordland, som har bevilget midler til en prosjektleder fra startfasen i 2008 og noen år framover. Kommunenes egenandel var deltakelse i møter og til planlegging.

Arbeidet resulterte i en felles energi- og miljøplan for kommunene innenfor regionrådet i Salten. I dag er samarbeidet uformelt, og i stor grad styrt gjennom den største kommunen, Bodø. Ved at kommunene har utviklet planene på samme måte, er det enklere å forstå hverandres ut­fordringer. 


Som en liten kommune med begrenset spesialkompetanse gjennom egne miljøstillinger har Beiarn hatt stor nytte av kompetanse­utveksling. Samarbeidet har foregått både med de andre mindre kommunene, og med Bodø som har høyere faglig kompetanse og et bredere erfarings­grunnlag. Dette har gitt bedre oversikt over hvor Beiarn kommune kan søke kompetanse uten at det er behov for en fast samarbeidsstruktur for at nettverket skal fungere. Terskelen er lav for utveksling av råd og erfaringer innenfor kommunegruppen.

Nettverket har bidratt til at Beiarn kjøper kompetanse fra andre kommuner. Kontakten med Bodø framheves som viktig, siden de har ansatte med spesialkompetanse som informerer de mindre kommunene om for eksempel nye teknologiske løsninger. Nettverket har blant annet vært brukt i søknadsprosesser inn mot Enova.

Les mer om samarbeidet hos Fylkesmannen i Nordland.

Sist revidert: 17.08.2016
av: Miljødirektoratet