Hvor store er klimagassutslippene i din kommune?

Kommunens klima- og energiplan bør inneholde informasjon om klimagassutslipp i kommunen fordelt på sektorer og utslippskilder. Her finner du beskrivelser av hva som inngår i statistikken og hvordan den kan brukes.

Den nye statistikken for klimagasser i kommuner er blant annet basert på beregninger fra SSB og rapportering til Miljødirektoratet. Miljødirektoratet har utarbeidet statistikken.

Sist revidert: 14.03.2019
av: Miljødirektoratet