Utslipp fra forbrenning, tabell

Tabellen viser utslipp i kilo CO2 fra forbrenning av ulike energivarer.

Energivare

Utslippsfaktor CO2

Enhet

Kommentar

Bensin

3,13

Kg/kg

 

Diesel

3,17

Kg/kg

 

Marin gassolje

3,17 

Kg/kg

 

Fyringsolje

3,15

Kg/kg

 

Fyringsparafin

3,17

Kg/kg

 

Fyringsparafin

2,57

Kg/liter

 

Naturgass, i gassform

1,99

Kg/Sm3

 

Naturgass, flytende (LNG)

0,202

Kg/kWh

 

LPG

3

Kg/kg

 

Pellets

ukjent

 

Biogent, regnes ikke med i kommunens utslipp

Flis

ukjent

 

Biogent, regnes ikke med i kommunens utslipp

Ved og treavfall

1,8

Kg/kg

Biogent, regnes ikke med i kommunens utslipp

Bioetanol

1,91

Kg/kg

Biogent, regnes ikke med i kommunens utslipp

Biodiesel

2,85

Kg/kg

Biogent, regnes ikke med i kommunens utslipp

Biogass

2,75

Kg/kg

Biogent, regnes ikke med i kommunens utslipp

Elektrisitet

0

Kg/kWh

Eventuelle produksjonsutslipp føres der elektrisiteten produseres

Fjernvarme

0

Kg/kWh

Eventuelle produksjonsutslipp føres der fjernvarmen produseres

Hydrogen

Kg/kWh 

Eventuelle produksjonsutslipp føres der hydrogenet produseres 

Kilde: Norwegian National Inventory Report 2015

Sist revidert: 08.12.2016
av: Miljødirektoratet