Utslipp for kjøretøy og drivstoff, tabell

Tabellen viser utslipp i gram CO2 per kjørte kilometer for ulike kjøretøy og drivstofftyper. Verdiene er gjennomsnitt i 2013.

Tabellen gjelder gjennomsnittskjøretøy, og skiller ikke mellom nye og gamle kjøretøyer eller ulike størrelser.

Utslippsfaktoren er også et gjennomsnitt for kjøring på ulike typer veier, og det kan være store lokale variasjoner, alt etter hvilken hastighet det kjøres i, om det er områder med mye akselerasjon, køkjøring, stigning på veien og så videre.

Utslippsfaktoren har tatt høyde for gjennomsnittlig innblanding av biodiesel og bioetanol i drivstoff til veitransport i Norge i 2013. Fordi biodrivstoff har ikke-fossil opprinnelse regnes det tradisjonelt ikke med i utslippsberegninger for CO2.

Gjennomsnittlig utslippsfaktorer for CO2 per kjøretøy- og drivstofftyper, 2013


Utslippsfaktor CO2
g/km

Personbiler totalt

151

              Bensin

172

              Diesel

135

Varebiler totalt

187

              Bensin

180

              Diesel

187

Lastebiler (diesel)

917

Bybusser (diesel)

811

Turbusser (diesel)

775

Motorsykler og mopeder (bensin)

83

Kilde: HBEFA (2015)

Sist revidert: 15.06.2016
av: Miljødirektoratet