Omregning fra energivare til kWh, tabell

Tabellen viser omregningsfaktorer som benyttes for å regne energivarer i masse- eller volumenheter om til energienheter i kilowatt-timer. Tabellen er hentet fra Kostraveiledning 2014.

Energivare

Enhet

Omregnet til kWh

Autodiesel

1 liter

10,056

Bensin

1 liter

9,024

Fyringsolje

1 liter

10,056

Fyringsolje

1 kg

11,972

Fyringsparafin

1 liter

9,694

Fyringsparafin

1 kg

11,972

Naturgass, i gassform

1 Sm3

9,92

Naturgass, flytende (LNG)

1 kg

12,5

LPG

1 liter

6,778

LPG

1 kg

12,815

Pellets

1 kg

4,8

Flis

1 kg

4,3

Ved og treavfall

1 m3 fast mål

2330

Bioetanol

1 liter

5,5

Bioetanol

1 kg

7,4

Biodiesel

1 liter

8,6

Biodiesel

1 kg

10,2

Biogass

1 kg

2,8

Sist revidert: 28.11.2017
av: Miljødirektoratet