Hjelp og veiledning basert på Klimasats-prosjekter

Basert på kunnskap og erfaringer fra Klimasats-prosjekter i hele landet, har Miljødirektoratet laget veiledninger, eksempler, webinarer og annet materiell som kan hjelpe kommunene planlegge og gjennomføre klimatiltak.

Veiledere – lær av andre kommuner

På Miljøkommune.no finner du veiledere basert på erfaringer fra Klimasats-prosjekter i hele landet. Disse gir konkrete og praktiske råd som gjør det lettere å komme i gang med tiltak. Her er veilederne som er publisert så langt:

Du finner også veiledere til flere lokale klimatiltak som kommuner og fylkeskommuner kan gjennomføre under Klima- og energitiltak i ulike sektorer på miljøkommune.no.

Se også listene over Klimasats-prosjekter som fikk støtte i 2016, 2017 og 2018 for eksempler på klimatiltak i hele landet. Her finner du søknader, rapporter og erfaringer fra flere av prosjektene.

Webinarer – seminarer på nett

Vi arrangerer gratis, digitale seminarer om lokalt klimaarbeid i kommunene. Her kombinerer vi forskningsbasert kunnskap med eksempler fra kommuner og praktiske råd til saksbehandlere. Her kan du se oversikt over kommende og tidligere webinarer.

Facebook-gruppa Lokalt klimaarbeid

Facebook-gruppa "Lokalt klimaarbeid" fungerer som et nettverk og arena for deling av kunnskap. Her treffer du folk over hele landet som jobber med klimaarbeid i lokalmiljøet.

Videoer

Miljødirektoratet har en spilleliste med videoer om lokalt klimaarbeid på YouTube. Her finner du opptak fra konferanser, webinarer og ulike filmer.

Statistikk for utslipp av klimagasser i kommuner og fylker

Miljødirektoratet har statistikk med oversikt over utslipp av klimagasser i din kommune, hvor store utslippene er og hvor utviklingen går. På samme side finner du også verktøy for å beregne effekt av en rekke ulike klimatiltak. Se statistikk over utslipp av klimagasser.

Grønne innkjøp

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) utvikler mye veiledning for klimavennlige innkjøp. Her finner du konkrete forslag til blant annet kriterier, krav og formuleringer i anbud. Dette finner du på www.anskaffelser.no

Andre støtteordninger

Vi har laget en oversikt over flere støtteordninger fra andre enn Miljødirektoratet. Oversikten ble satt sammen høsten 2018, og er ikke uttømmende.

Har du spørsmål?

Kontakt oss på klimasats@miljodir.no

Sist revidert: 28.05.2019
av: Miljødirektoratet