Innkomne søknader 2018

Kommuner og fylkeskommuner har sendt inn til sammen 353 søknader om støtte til klimatiltak i kommunene. Samlet søkesum var 318 millioner. Nedenfor er oversikten over alle søknadene.

Oversikten kan inneholde søknader som ikke er innenfor tildelingskriteriene, og som derfor ikke vil bli vurdert. Søknadene er tilgjengelig på Elektronisk søknadssenter, innsyn. For nærmere informasjon om enkelte søknader, kontakt søker.

Søknadsfristen var 15. februar 2018. Søkere kan forvente svar i løpet av juni.

Akershus Søknadsnavn Tiltakstype Søkerum i 1000 kroner
Asker kommune 29 nye ladepunkter i Asker kommune Transport 505
Asker kommune Kjøp av værbeskyttede elsykler   290
Aurskog-Høland kommune Klimavennlig næringsbygg, Killingmo næringsområde Forprosjekt 250
Aurskog-Høland kommune Anskaffelse av komunal elvarebil Transport 65
Aurskog-Høland kommune Ladestasjon for kommunale eltjenestebiler Transport 200
Aurskog-Høland kommune Klimavennlig ny Løken barnehage Forprosjekt 250
Bærum kommune Ladepunkter i Bærum kommune Andre sektorer 400
Bærum kommune SmartBike Innbyggere - elsykkel låneordning Andre sektorer 200
Bærum kommune Gjenbruk og redesign, rehabilitering kommunegården Forprosjekt 250
Bærum kommune Klimaklok by- og transportutvikling Sandvika Areal- og transportplanlegging 500
Bærum kommune Mobilitetsstrategi for Bærum Areal- og transportplanlegging 500
Bærum kommune BBS Best på matsvinn Andre sektorer 300
Bærum kommune Byggematerialer i omsorgsboliger Andre sektorer 3000
Bærum kommune Bærum Ressursbank hovedprosjekt Andre sektorer 4420
Bærum kommune Elvarebiler til Geodata og Eiendom Transport 500
Enebakk Kommune Ladepunkter til kommunale el-tjenestebiler Transport 113
Enebakk kommune, Avdeling for teknikk og samfunn Klimavennlige arealplaner Areal- og transportplanlegging 400
Enebakk kommune, Avdeling for teknikk og samfunn Klimavennlig tettstedsutvikling Areal- og transportplanlegging 1000
Frogn kommune Utprøving av selvkjørende buss i Drøbak Transport 4500
Hurdal kommune Sykkelhuset i Hurdal Transport 496
Lørenskog kommune Grønne forbindelser mellom sentrum og stasjonen Areal- og transportplanlegging 570
Lørenskog kommune Mobilitetsplan for Lørenskog kommune Areal- og transportplanlegging 750
Lørenskog kommune Utredning plusshusplan Forprosjekt 800
Lørenskog kommune avd Prosjekt Sykkelhotell ved Lørenskog jernbanestasjon Areal- og transportplanlegging 500
Lørenskog kommune avd Prosjekt Holdningsskapende tiltak:Mobilitetsuke i Lørenskog Areal- og transportplanlegging 425
Nesodden kommune Helhetlig og forutsigbar tettstedsutvikling Areal- og transportplanlegging 288
Nittedal kommune Mobilitetsanalyse for Rotnes og Nittedal sentrum Areal- og transportplanlegging 150
Nittedal kommune Sykkelhotell Nittedal stasjon Transport 200
Skedsmo kommune Klimavennlig mobilitet i byutviklingsplan Areal- og transportplanlegging 300
Skedsmo kommune Ny ungdomsskole i Lillestrøm med klimaambisjon Forprosjekt 250
Skedsmo kommune  Elvarebiler til Eiendomsavdelingen Transport 414
Sørum kommune Solceller/solfangere på kommunale tak Andre sektorer 150
Sørum kommune Klimaambisiøs ny brannstasjon Forprosjekt 200
Sørum kommune Trygg sykkelparkering på Sørumsand Forprosjekt 150
Vestby kommune  EL varebiler med tilhørende ladepunkt Transport 117
Vestby kommune  Kulturhus /- kvartal i Vestby sentrum Forprosjekt 250
Ås kommune Økt klimafokus i områdereguleringsplan for Ås Areal- og transportplanlegging 250
Ås kommune «Follo Living Lab» - Testarena for utprøvning av n Forprosjekt 250
Ås kommune Åsgård skole - massivtre og energiklasse Forprosjekt 250
Ås kommune Teknisk plan for hovedgatenettet i Ås sentrum Areal- og transportplanlegging 1000
Aust-Agder Søknadsnavn Tiltakstype Søkerum i 1000 kroner
Agder Renovasjon IKS Administrasjonsbygg Andre sektorer 1179
Arendal kommune Elektrisk renovasjonskjøretøy Transport 1980
Arendal kommune Elektrisk truck kjøretøy  Transport 59
Arendal kommune Ladestasjon for kommunale biler Transport 140
Arendal kommune Transportsykler til barnehagene Transport 193
Arendal kommune Ladepunkter til biler i hjemmetjenesten Transport 450
Aust-Agder fylkeskommune Klimapartnere Agder Nettverk 100
Birkenes kommune Kartlegging- klimavennlige trehytter Forprosjekt 90
Froland kommune Broforbindelse over Songeelva til skole - tiltak  Transport 7500
Froland kommune Broforbindelse over Songeelva til Froland skole og Forprosjekt 250
Grimstad kommune Sykkelstall UIA Transport 500
Grimstad kommune Sykkel i sentrum Transport 650
Hove Drifts- og Utviklingsselskap AS  Klimavennlig transport i Raet nasjonalpark Transport 185
Iveland kommune Kjøp av EL varebil til avløpstjenesten Transport 50
Lillesand kommune Ladestasjoner for kommunale tjenestebiler Transport 135
Lillesand kommune Landstrøm til kommunal havn Forprosjekt 113
Lillesand kommune Elsykkel til ansatte Transport 158
Lillesand kommune Turnhall med utstrakt bruk av tre Andre sektorer 800
Lillesand kommune Sykkelgarasje ved Lillesand ungdomskole Transport 400
Tvedestrand kommune Gåstrategi i Tvedestrand Areal- og transportplanlegging 125
Tvedestrand kommune El-sykkelsatsing for å utfase fossil energi Transport 222
Buskerud Søknadsnavn Tiltakstype  Søkerum i 1000 kroner
Buskerud fylkeskommune Sikker sykkelparkering ved bilpoolknutepunkt Transport 1800
Drammen kommune Delesykler i Djupdalen-det klimavennlige byggefe Transport 840
Drammen kommune, Vann og Avløp Utnyttelse av energi fra avløpsvann Forprosjekt 150
Flesberg kommune Flesberg svømmehall Andre sektorer 3000
Gol kommune Bygging av ladestasjon ved Gol kommunehus Transport 168
Hemsedal kommune Bygging av ladestasjon ved Hemsedal kommunehus Transport 65
Hurum kommune Klimagassreduserende tiltak - Brannstasjon Forprosjekt 150
Hurum kommune Klimavennlig transport - ladepunkter for el-bil Transport 640
Hurum kommune g/svei Skatvedt - Sætre Barneskole/Grytnes ungsk Forprosjekt 200
Kongsberg kommune Kongsberg Shuttle Transport 2105
Kongsberg Kommune Bygg i Tre Buskerud Nettverk 500
Krødsherad kommune Ladepunkter for elbil i Krødsherad kommune Transport 235
Lier kommune Lokal mobilitetsstrategi Lier Areal- og transportplanlegging 250
Lier kommune Sykkelparkeringsløftet Lier kommune Transport 350
Lier kommune Utstyrssentral BUA satelitt og BUA -verksted Andre sektorer 500
Ringerike kommune Elsykkel bibliotek i Hønefoss, Ringerike Transport 199
Ringerike kommune Støtte til innkjøp av elsykkel Transport 250
Røyken kommune Ladepunkter ved kommunale bygg Transport 500
Røyken kommune Planlegging av en sykkelvennlig Slemmestadvei Areal- og transportplanlegging 1025
Røyken kommune Elektriske bysykler Transport 1113
Røyken kommune Ny skole med massivtre og fossilfri anleggsplass Andre sektorer 3000
Røyken kommune Mobilitetsplan Slemmestad Areal- og transportplanlegging 155
Finnmark Søknadsnavn Tiltakstype  Søkerum i 1000 kroner
Alta kommune Klimanettverk Nord-Norge Nettverk 175
Alta kommune LED i lysløypa Andre sektorer 409
Alta kommune Innsamling av landbruksplast Andre sektorer 50
Alta kommune Sykkelparkering ved knutepunkt Transport 125
Finnmark fylkeskommune Hydrogendrift - hurtigbåt  Areal- og transportplanlegging 351
Finnmark fylkeskommune Økt kollektivbruk og fremkommelighet Transport 475
Finnmark fylkeskommune Live and reporting sea Areal- og transportplanlegging 1000
Finnmark fylkeskommune Pilotprosjekt førerløs elektrisk kollektivtranspor Areal- og transportplanlegging 350
Finnmark fylkeskommune Utredning av kollektivtrafikk i Alta & Honningsvåg Areal- og transportplanlegging 300
Finnmark fylkeskommune Sykkelhotell - holdeplass ved skole-/idrettsanlegg Areal- og transportplanlegging 225
Hammerfest kommune Sikksakkveien som alternativ reisevei Forprosjekt 235
Hammerfest kommune Utredning for mulig bysykkelordning Forprosjekt 300
Hammerfest kommune Kartlegging av energibruk i kommunale bygg Andre sektorer 900
Hammerfest kommune Elsykler låneordning Transport 275
Hedmark Søknadsnavn Tiltakstype  Søkerum i 1000 kroner
Alvdal kommune Forprosjekt - biogass i Fjellregionen Forprosjekt 500
Elverum kommune Mal veileder bruk av tre i kommunal forvaltning Andre sektorer 400
Elverum Kommune El-bil ladere i sentrum Transport 237
Elverum kommune Innovativ energimodell i Ydalir Forprosjekt 250
Hamar kommune Behandlingsanlegg for sand- og oljeslam på Heggvin Andre sektorer 5000
Hamar Kommune Anskaffelse elektriske varebiler Transport 3083
Hamar kommune Strategi for klimavennlig mobilitet Areal- og transportplanlegging 500
Hamar Kommune Installering av ladepunkter, trinn 2 Transport 1248
Hedmark Trafikk FKF Utredning av miljøvennlig hurtigbåt Hamar - Gjøvik Forprosjekt 250
Kongsvinger kommune Bli glad i å sykle, selv med utfordrende topografi Transport 178
Nord-Odal kommune Grønn drivkraft i Kongsvingerregionen Nettverk 150
Ringsaker kommune Klimanettverk Hedemarken Nettverk 100
Ringsaker kommune Ladepunkter for kommunale tjenestebiler.  Transport 803
Stor-Elvdal kommune Klimafokuserte landbrukskommuner i Sør-Østerdal Nettverk 125
Åsnes kommune Ladepunkt til el-biler - Åsnes kommune Transport 250
Hordaland Søknadsnavn Tiltakstype  Søkerum i 1000 kroner
Askøy kommune Ladepunkter for tjenestebiler i Askøy kommune Transport 472
Austevoll kommune Kartlegging av reisevanar, Austevoll kommune Forprosjekt 190
Austrheim kommune El-varebilar på tenestebilar med ladestasjonar til Transport 230
Bergen kommune - Bymiljøetaten Støtte til ladepunkt for tjenestebiler Transport 1812
Bergen kommune - Bymiljøetaten Sykkelparkering på skolene i Bergen kommune Transport 7500
Bergen kommune - Bymiljøetaten Mobilpunkter i Bergen - fase 2 Transport 1960
Bergen kommune - Bymiljøetaten Elektriske rydde- og servicebiler i renovasjon Transport 1350
Bergen kommune - Bymiljøetaten Samkjøringskampanje for Bergen Transport 1098
Bergen kommune - Bymiljøetaten Nullutslippssone i Bergen - utredning Forprosjekt 200
Bergen kommune ved Klimaseksjonen Kartlegging av gassforbrukere i Bergen Forprosjekt 86
Fjell kommune Ladepunkt til heimetenesta i Fjell kommune Transport 400
Fjell kommune  ATP-analyse i kommuneplanlegging Areal- og transportplanlegging 60
Hordaland fylkeskommune Utrulling av Klimapartner til enda fleire fylker Andre sektorer 535
Hordaland fylkeskommune Fossilfrie bygge- og anleggsplasser i Hordaland Forprosjekt 225
Hordaland fylkeskommune Tryggleik for hydrogen i hamn Areal- og transportplanlegging 300
Hordaland Fylkeskommune 15 ladepunkter for El-varebiler/minibusser Transport 225
Hordaland fylkeskommune Fossilfrie maskiner til to videregående skoler Transport 231
Hordaland Fylkeskommune Overgang til el-varebiler/minibusser Transport 750
Hordaland fylkeskommune Er det lønnsomt å bygge og drifte skoler i tre? Forprosjekt 150
Hordaland Fylkeskommune, Regionalavdelinga, Klima- og naturressursseksjonen Klima- og miljøvennlig massehåndtering K5 Forprosjekt 250
Indre Hordaland Miljøverk IKS Klimavenleg kontorbygg og energibruk IHM Forprosjekt 75
Meland kommune Pilotprosjekt, g/s langs bru E39 mot regionsenter Areal- og transportplanlegging 500
Stord kommune Klimaløft i kommuneplan Areal- og transportplanlegging 323
Voss kommune Biogassanlegg  på Voss Forprosjekt 250
Voss kommune 3 ladepunkt Voss Tinghus Transport 60
Møre og Romsdal Søknadsnavn Tiltakstype  Søkerum i 1000 kroner
Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF Kvalitetssikring av batteribåt i Kristiansund Forprosjekt 250
Kristiansund kommune Klimanettverk Nordmøre Nettverk 125
Møre og Romsdal fylkeskommune Energistasjoner for utslippsfri transport land/sjø Forprosjekt 250
Møre og Romsdal fylkeskommune Utslippsfrie drosjer i Møre og Romsdal Forprosjekt 250
Sandøy kommune Hydrogen produksjon fra fornybar energi på Harøya Forprosjekt 250
Volda kommune Lån ein elsykkel - ordning for tilsette Transport 74
Ørskog kommune Oppstramming og oppmjuking for eit grønare Sjøholt Areal- og transportplanlegging 1000
Ørskog kommune Grøn mobilitet på Sjøholt Transport 2575
Ørskog kommune Sunnmørs kommunenes klima- og energi-nettverk Nettverk 350
Nordland Søknadsnavn Tiltakstype  Søkerum i 1000 kroner
Bodø kommune Snarveisprosjekt/ 10-minuttersbyen Forprosjekt 250
Bodø kommune, prosjektet  Ny by - Ny flyplass Kommunedelplan for ny bydel i Bodø Areal- og transportplanlegging 1000
Evenes kommune Klimasats til og fra Evenes flyplass Areal- og transportplanlegging 250
Evenes kommune Elsykkel på omsorgssenteret Transport 82
Evenes kommune Omlegging til el-transport Transport 300
Fauske kommune Salten klimanettverk Nettverk 225
Flakstad kommune  Klimasatsing i kystfiskehavner - hovedprosjekt  Andre sektorer 2430
Hadsel Kommune Nye Stokmarknes Ungdomsskole Forprosjekt 250
Narvik kommune Med klima som overordnet mål i kommunesammenslåing Areal- og transportplanlegging 928
Narvik kommune Klimaregnskap for Narvik kommune Forprosjekt 230
Nordland fylkeskommune Forprosjekt Klimanettverk Nordland Forprosjekt 250
Rana kommune Nordlandsparken Transport 600
Vestvågøy kommune Forstudie etablering av biogassanlegg på Vestvågøy Forprosjekt 250
Vågan kommune Innkjøp av EL-sykler Transport 170
Vågan kommune Engøya ved Henningsvær – bussoppstillingsplass Transport 368
Oppland Søknadsnavn Tiltakstype  Søkerum i 1000 kroner
Gjøvik kommune Sykkelhotell- Gjøvik Transport 564
Gjøvik kommune Veiledning for borettslag/sameier Transport 150
Gjøvik kommune Elyskkelpool i Gjøvik Transport 288
Gjøvik kommune 21 ladepunkter i Gjøvik kommune  Transport 280
Gran kommune Nettverk for innovative og aktive klimakommuner Nettverk 275
Gran kommune Bli med! Handlingskampanje Andre sektorer 885
Gran kommune Klimapositivt hytteliv på Lygna - Prototyphyttetun Andre sektorer 1400
Gran kommune Ladepunkter til kommunale tjenestebiler Transport 175
Landbrukskontoret for Hadeland "Den dyktige bonden" Andre sektorer 1375
Lillehammer kommune El-sykkelprosjekt i Lillehammer Transport 293
Lillehammer kommune Gjennomføring av klimanøytral Bydel Nord Areal- og transportplanlegging 350
Lunner kommune Klimavennlig transport Transport 45
Nord-Fron kommune Bygging av ladestasjoner Transport 100
Nordre Land kommune Klimavennlig transport – Sykle til opplevelsespunk Transport 185
Oppland fylkeskommune Ladestasjoner alle vg skoler Oppland fylkeskommune Transport 5888
Opplandfylkeskommune Klimapartnere Innlandet Andre sektorer 850
Ringebu kommune El-sykler og sykkelhoteller i Fåvang og Ringebu Transport 290
Ringebu Kommune Reis Smart - Kollektivsatsing i Midt-Gudbrandsdal Forprosjekt 250
Sel kommune Ladestasjon for kommunale tjenestebiler Transport 162
Sel kommune Massivtre og plussenergibygg nye Otta barneskole Forprosjekt 250
Oslo Søknadsnavn Tiltakstype  Søkerum i 1000 kroner
AFK eiendom FKF Klimagassreduserende planlegging ny vgs i Ski Areal- og transportplanlegging 1000
Boligbygg Oslo KF Mobilitets- og delingssenter - bærekraftig etterbr Forprosjekt 250
Bymiljøetaten Forprosjekt for utslippsfrie løypemaskiner Forprosjekt 250
Bymiljøetaten Utvikling av to utslippsfrie løypemaskiner Transport 3525
Bymiljøetaten utbedring av lagerområde - Himstadjordet Andre sektorer 1450
Bymiljøetaten Incentiver/bonusordning til entreprenører Andre sektorer 5000
Bymiljøetaten  Elektrifisering av varetransport  Transport 250
Bymiljøetaten  Ombruk materialer  Forprosjekt 150
Bymiljøetaten  Reduksjon av matsvinn og klimavennlige menyer  Andre sektorer 400
Bymiljøetaten  Elektrisk driftsbåt i Oslofjorden   Transport 7500
FutureBuilt Urban Future Global Conference i Oslo 2019 Areal- og transportplanlegging 500
FutureBuilt Sirkulære bygg Andre sektorer 3000
FutureBuilt Fossilfrie bygg - plast i byggsektoren Andre sektorer 2085
Kultur - og Idrettsbygg i Oslo KF Sykkelhotell ved Bislett Stadion Areal- og transportplanlegging 750
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF Nye Tøyenbadet - Utvidet bruk av tre Forprosjekt 250
Omsorgsbygg Oslo KF Hovedstasjonen Forprosjekt 800
Oslo kommune Gravferdsetaten Kjøp av klimavennlige maskiner og Driftbygg Andre sektorer 1756
Oslo kommune Renovasjonsetaten By- og parkøkologisk senter i Iladalen Andre sektorer 1250
Oslo kommune, Bymiljøetaten Forprosjekt etablering av TrafikkStyringsSentral Forprosjekt 250
Oslo kommune, Bymiljøetaten Samlastsenter – klimavennlig varetransport Forprosjekt 250
Oslo kommune, Bymiljøetaten Forprosjekt: Skreddersydde løsninger for el-taxi Transport 2025
Oslo kommune, Bymiljøetaten Optimal styring for klimavennlige transportmidler Transport 1250
Oslo kommune, Renovasjonsetaten Elektriske komposteringsmaskiner Andre sektorer 5250
Oslo kommune, Rådhusets forvaltningstjeneste Ladepunkter for kommunale tjenstebiler Transport 350
Skedsmo kommune Ladepunkter for tjenestebiler Transport 915
Ski kommune Sykkelhotell ved Langhus og Kråkstad stasjon Transport 1650
Ski kommune Fossilfri byggeplass Transport 140
Ski kommune Satsning på økt sykling i Ski kommune Transport 168
Rogaland Søknadsnavn Tiltakstype  Søkerum i 1000 kroner
Gjesdal kommune La bilen stå!  Transport 800
Haugesund kommune Planlegging av sykkeltiltak i Haugesund Areal- og transportplanlegging 500
Haugesund kommune Sykkelparkering skoler Haugesund Transport 2500
Haugesund kommune Hasseløy sykkelbro Areal- og transportplanlegging 300
Hjelmeland kommune Etablering av ladepunkt ved kommunale bygg Transport 510
Hjelmeland kommune Hydrogen som energikjelde i Hjelmeland Forprosjekt 250
Karmøy kommune Ombygging Skudenes BBH Forprosjekt 400
Karmøy kommune utstyr til drift av gang-og sykkelveger /skoleveg  Transport 337
Karmøy kommune Reguleringsplan gang-og sykkelnett Spanne  Areal- og transportplanlegging 607
Karmøy kommune Sykkelparkering og el-sykler Rådhuset Transport 487
Klepp kommune Mobilitetspunkt Klepp stasjon Transport 2461
Klepp kommune Klimanettverk Jæren Nettverk 200
Rennesøy kommune Sykkelparkeringer Vikevåg/Askje/Sokn Transport 450
Rogaland fylkeskommune Integrering av sykkeldeling i mobilitetstilbudet Transport 8460*
Rogaland fylkeskommune Konsekvenser ved elektrifisering av bussflåten Areal- og transportplanlegging 250
Rogaland Fylkeskommune Klimapartnere i Rogaland Andre sektorer 715
Rogaland fylkeskommune Analyse av sykkeldelingsstrategier Areal- og transportplanlegging 250
Sandnes kommune Fossilfri drift av avfallsanlegg Andre sektorer 952
Sauda Kommune Sykkelparkering med tak Transport 120
Sauda Kommune Klimavennlig transport - gjennomføring av tiltak Transport 560
Sauda Kommune Prosjektstilling for en mer klimavennlig kommune Forprosjekt 250
Sauda kommune Strategi for mobilitet og byrom i Sauda Areal- og transportplanlegging 500
Stavanger byggdrift KF Overgang fra fossile biler til el biler Transport 615
Stavanger kommune Restevenn - en kampanje for å redusere matsvinn Nettverk 225
Stavanger kommune Bruk av sentrumsområder Areal- og transportplanlegging 750
Stavanger kommune Utfasing av torvbruk i Stavanger Andre sektorer 600
Stavanger kommune, BMU Miljø og renovasjon Gjenbruksservise som utlåns- og utleieservice Forprosjekt 75
Stavanger kommune, Miljøenheten 43 ladepunkter i Stavanger kommune  Transport 430
Stavanger kommune, Miljøenheten Innovativ stolpelading i boligsoner Transport 331
Stavanger kommune, Miljøenheten Elbilrådgiver for borettslag og sameier Transport 450
Stavanger natur- og idrettsservice KF Ladeinfrastruktur og elektrifisering av maskinpark Andre sektorer 3750
Time kommune Klimavennlig transportløsning fra og til  Lyefjell Areal- og transportplanlegging 200
Tysvær kommune Fjellhaug dag- og aktivitetssenter som plusshus Andre sektorer 3000
Tysvær kommune Klimasats for Aksdal Areal- og transportplanlegging 1000
Tysvær kommune Aksdal Shuttle  Transport 814
Tysvær kommune Ladepunkt for kommunale el-biler Transport 75
Tysvær kommune Klimanettverk Haugesund, Karmøy, Tysvær og Bokn Nettverk 100
Sogn og Fjordane Søknadsnavn Tiltakstype  Søkerum i 1000 kroner
Eid kommune Sykkelparkering Transport 790
Eid kommune teknisk drift Ladepunkt Eid kommune, Eid vidaregåande skule Transport 240
Jølster kommune Interkommunal plan for klimaomstilling i Sunnfjord Nettverk 125
Lærdal Kommune Tilrettelegging for ladepunkt i Lærdal Transport 2420
Sogn og Fjordane fylkeskommune Fylkeskommunalt Hydrogennettverk Nettverk 175
Sogn og Fjordane fylkeskommune Innkjøpsprosess hurtigbåt - fokus på infrastruktur Transport 1000
Telemark Søknadsnavn Tiltakstype  Søkerum i 1000 kroner
Bamble kommune Framtidas ungdomsskole - Bamble Forprosjekt 250
Bø kommune, teknisk eining Ladepunkt for offentlege tenestebilar i Bø kommune Transport 240
Fyresdal Kommune Bygg i Tre Telemark Nettverk 475
Fyresdal Kommune Klimavennlig flerbrukshall i massivtre Andre sektorer 2290
Kragerø kommune Matsvinn i Kragerø kommune Forprosjekt 100
Kviteseid kommune Gjenbruk og modernisering av skulebygg Andre sektorer 2800
Porsgrunn kommune Ladestasjoner i Porsgrunn kommune Transport 1000
Sauherad kommune Fortettingspotensialet i Gvarv sentrum - en muligh Areal- og transportplanlegging 200
Seljord kommune Aktivitetslabyrint på Eventyrøy Andre sektorer 1950
Skien kommune Damfoss gang- og sykkelbru - forprosjekt Transport 300
Skien kommune Felles bysykkelordning Porsgrunn og Skien Transport 300
Skien kommune 30 ladepunkter i Skien kommune Transport 700
Skien kommune Klimavennlig byggeri Andre sektorer 4668
Telemark Fylkeskommune Bamble vgs samlokalisering Forprosjekt 250
Telemark fylkeskommune Porsgrunn vgs, samlokalisering Forprosjekt 250
Troms Søknadsnavn Tiltakstype Søkerum i 1000 kroner
Kåfjord kommune Klimakompetansehevning for lokal klimatilpasning  Forprosjekt 400
Tromsø kommune Gatevarme i fortau- Grøholtvegen Transport 590
Tromsø kommune Informasjon og rådgivningssenter for mobilitet Transport 645
Tromsø kommune Mobilitetsverksted Transport 525
Tromsø kommune Gatevarme fortau og sykkelvei- Stakkevollvegen Transport 7500
Trøndelag Søknadsnavn Tiltakstype Søkerum i 1000 kroner
Hitra kommune Lokaltilpasset klimaarbeid - Kunnskapsgrunnlag Forprosjekt 250
Hitra kommune Klimavennlig transport - El-sykler til ansatte Transport 270
Inderøy kommune Elbillading offentlige bygg i Straumen Transport 179
Inderøy kommune Anlegg for elbillading Muusøra borettslag Transport 63
Levanger kommune Reis smart i Levnager Areal- og transportplanlegging 550
Levanger kommune Miljøbygg i Levanger Andre sektorer 3000
Nye ungdomsskole Vikhammer Ny Vikhammer ungdomsskole Forprosjekt 250
Nye ungdomsskole Vikhammer Nye Vikhammer ungdomsskole Forprosjekt 500
Overhalla kommune Ladepunkt el.biler og el.sykkel Transport 215
Røros kommune Ladestasjoner Øverhagaen Transport 270
røros kommune Områdeplan Stasjonsområdet/Hitterelva Areal- og transportplanlegging 675
Røros kommune Nytt Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter Andre sektorer 1775
Steinkjer kommune Sykkelparkering v/helse-og beredskapshus og rådhus Andre sektorer 1890
Stjørdal kommune, Etat teknisk drift - Enhet eiendom Helsehus i Stjørdal - Klimaprosjektering Forprosjekt 240
Stjørdal kommune, Etat teknisk drift - Enhet eiendom Hegra skole – Skolebygg med utstrakt bruk av tre  Andre sektorer 2050
Trondheim eiendom Granåsen- arenabygg med mer Andre sektorer 825
Trondheim eiendom  Blakli helse og velferdsenter  Andre sektorer 2125
Trondheim eiendom Okstad skole Andre sektorer 525
Trondheim eiendom Nidarvoll som ZEN pilot Forprosjekt 250
Trondheim Kommune, Miljøenheten Bildeling som effektivt klimatiltak i Trondheim Forprosjekt 243
Trondheim Kommune, Miljøenheten Trondheim Torg: fossilfri anleggsplass i midtbyen Andre sektorer 2090
Trøndelag fylkeskommune Nettverk for Lavutslipp Trøndelag Nettverk 1175
Trøndelag fylkeskommune Klimakompetanse i arealplanlegging  i Trøndelag Areal- og transportplanlegging 475
Trøndelag fylkeskommune Klimapartnere Trøndelag Forprosjekt 250
Trøndelag fylkeskommune Lagring av karbon i landbruket Forprosjekt 250
Trøndelag fylkeskommune Test av fossilfrie kjøretøy og maskiner Transport 5250
Trøndelag fylkeskommune Mobilitetsportal Transport 1900
Trøndelag fylkeskommune Trøndersk Klimamesterskap Andre sektorer 663
Trøndelag fylkeskommune Reduserte indirekte utslipp i offentlige innkjøp Forprosjekt 150
Verdal kommune Ti ladepunkt for elbil i Verdal kommune Transport 170
Verdal kommune Elsykler til transport i kommunal tjeneste Transport 50
Ørland kommune Etablering av sykkelparkering ved viktige målpunkt Transport 255
Ørland kommune Benyttelse av overskuddsvarme i Ørland kommune Forprosjekt 170
Vest-Agder Søknadsnavn Tiltakstype  Søkerum i 1000 kroner
Kristiansand kommune Utvikling av autonom og utslippsfri «sjøbuss» Areal- og transportplanlegging 775
Kristiansand Kommune v/Business Region Kristiansand Interkommunalt hydrogennettverk - videreføring Nettverk 175
Kristiansand Parkering/Kristiansand kommune Hurtiglader for taxi og tjenestebiler Transport 580
Kristiansand Parkering/Kristiansand kommune Ladestasjoner kommunale tjenestebiler Transport 1000
Kvinesdal Kommune Plan- og næringsnettverk Lister Nettverk 150
Mandal kommune Klima- og energinettverk for Lindesnesregionen Nettverk 125
Mandal kommune Idrettshall med klimavennlige materialvalg  Andre sektorer 4849
Mandal kommune Innkjøp og utprøving av autonome små busser  Transport 7500
Mandal kommune Sikker elsykkelparkering Transport 150
Mandal kommune, Bydrift Flerbrukshall og undervisningsrom, Vassmyra skole. Andre sektorer 3000
Sirdal kommune Ladepunkt for tenestebilar, tilsette og gjester Transport 100
Vest Agder Fylkeskommune Eilert Sundt VGS - Farsund - Forprosjekt Forprosjekt 870
Vest Agder Fylkeskommune Eilert Sundt Videregående skole avdeling Lyngdal Andre sektorer 5000
Åseral kommune Bortelidtjønn-frå mudder til eldorado Andre sektorer 426
Vestfold Søknadsnavn Tiltakstype  Søkerum i 1000 kroner
Færder kommune Labakken skole og idrettshall Andre sektorer 10000*
Helse og omsorg Larvik Kommune Fra fossile til elektriske varebiler Transport 378
Horten kommune Klimavennlig areal- og transportplanlegging  Areal- og transportplanlegging 850
Horten Kommune Omsorgsboliger i massivtre og fossilfri byggeplass Andre sektorer 1180
Larvik kommune Lade-punkter til tjenestebil Larvik kommune Transport 172
Larvik kommune Elsykler i kommunaltjeneste Transport 125
Sande kommune Sande formålsbygg Andre sektorer 3000
Sande kommune (vestfold) klimavennlige tiltak for kommunal sektor Transport 296
Sandefjord kommune Redusert matsvinn i Sandefjord kommune Andre sektorer 300
Sandefjord kommune Klimagassreduserende tiltak i landbruket Forprosjekt 150
Sandefjord kommune Utredning av bildelingsordning i sentrum Areal- og transportplanlegging 150
Vestfold fylkeskommune Vestfoldkommunens klima- og energinettverk Nettverk 225
Østfold Søknadsnavn Tiltakstype  Søkerum i 1000 kroner
Eidsberg kommune Organisering av klimaarbeidet i ny kommune Forprosjekt 250
Fredrikstad kommune Mobilitetsstrategi for Fredrikstad kommune Areal- og transportplanlegging 650
Fredrikstad kommune Videreføring av Klimavennlige menyer Andre sektorer 145
Fredrikstad kommune Bildeleordning i Fredrikstad Transport 620
Halden kommune Klimavennlig fortettingsstrategi for Halden Areal- og transportplanlegging 400
Halden kommune Etablering av elbil- og elsykkelpool Transport 3000
Halden kommune Grønne korridorer som alternativer til bil Areal- og transportplanlegging 300
Hobøl Kommune Hobøl: Etablering av ladepunkter på Knapstad  Transport 50
Hvaler kommune Kompetanseheving og kartlegging  Areal- og transportplanlegging 260
Marker kommune Klima- energi- og miljøløsninger i ny barnehage. Forprosjekt 250
Marker kommune Ladestasjon for kommunale tjenestebiler Transport 68
Moss Havn KF Grønn mobilitet i Moss Havn elSykler Transport 63
Moss Havn KF Grønn mobilitet i Moss Havn Ladeinfrastruktur Transport 262
Moss Kommunale Eiendomsforetak KF Utvidelse basseng Mossehallen Forprosjekt 270
Moss Kommunale Eiendomsforetak KF Omsorgsboliger for demente Nye Moss Kommune Forprosjekt 1200
Moss kommune. Vei, vann og avløp Gang- og sykkelbro mellom Nesparken og krapfoss. Areal- og transportplanlegging 400
Østfold fylkeskommune Klima Østfold Nettverk 450
Østfold fylkeskommune Kartlegging for en nasjonal biogassinfrastruktur Forprosjekt 250
Østfold fylkeskommune Fossilfri byggeplass Andre sektorer 3375
Østfold fylkeskommune Smolt- og oppdrettsanlegg som klimatiltak Forprosjekt 200
Østfold fylkeskommune Fossilfrie drosjer i mindre byer Forprosjekt 250
Østfold fylkeskommune Test av større fossilfrie kjøretøy og maskiner Transport 6145
    Samlet søkesum 318355

* Søknadssummer over maks søkesum.

Sist revidert: 18.02.2019
av: Miljødirektoratet