Oversikt over tildeling av tilskudd 2016

Klimasats-midlene er delt ut. 129 gode prosjekter får støtte. Prosjektene skal bidra til klimagassreduksjon og omstilling til lavutslippssamfunnet.

Miljødirektoratet mottok 332 søknader til tilskuddsordningen "Klimasats – støtte til klimasatsing i kommunene" til søknadsfristen 23. juni 2016. Søknadene hadde et samlet søknadsbeløp på totalt 414 millioner kroner. Rammen for tildeling var 98 millioner i 2016. Svar ble sendt ut i slutten av oktober 2016.

Etter grundig vurdering i Miljødirektoratet, råd fra fylkesmennene og dialog med andre tilskuddsforvaltere besluttet Miljødirektoratet å støtte 129 ulike prosjekter og tiltak, og 12 interkommunale nettverk.

Liste over alle prosjekter og tiltak som får støtte, sortert på fylke

Søknadene og tilsagnene er tilgjengelig nedenfor. Der det er mange lignende søknader er bare en eller få søknader publisert, for eksempel lading til kommunale kjøretøy. Vedleggene er ikke pulisert av kapasitetshensyn, men send oss en e-post dersom det er vedlegg du gjerne vil se.

Akershus Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr  Type tiltak Søknad Tilsagn  Status  
Akershus fylkeskommune Partnerskap: klimagassred/grønn verdiskaping                   120 Klimatiltak i samarbeid med næringslivet/klimapartnere Søknaden Tilsagnet Gjennomført  
Asker kommune Mobilitetsarbeid for redusert bilbruk i Asker                   170 Reisevaner Søknaden Tilsagnet Gjennomført Rapport
Asker kommune "Økt matvinn" - redusert matsvinn i Asker kommune                   175 Mat og matsvinn Søknaden Tilsagnet Gjennomført

Rapport

Nettside

Asker kommune Ladepunkter for å kunne anskaffe kommunale elbiler                   700 Lading til tjenestebiler     Gjennomført   
Aurskog-Høland kommune Etablering av ladeinfrastruktur                     80 Lading til tjenestebiler     Gjennomført
 
Aurskog-Høland kommune Miljønettverk Nedre Romerike                          150 Nettverk Søknaden Tilsagnet Gjennomført   
Aurskog-Høland kommune Klimakonsept for flyktningeboliger                 1265  Klimavennlige bygg  Søknaden Tilsagnet Blir ikke gjennomført  
Bærum kommune Fossilfri byggeplass                   250 Anleggsplass/fossilefrie maskiner, forprosjekt Søknaden Tilsagnet Gjennomført   
Bærum kommune Sykkelhotell ved Østerås og Kolsås t-banestasjoner                 4160 Sykkel og gange, sykkelhotell Søknaden Tilsagnet    
Eidsvoll kommune Delutredninger - Trafikk- og fortettingsanalyser                   150 Areal- og transportplanlegging, forprosjekt Søknaden Tilsagnet Gjennomført   
Eidsvoll kommune  Ladestasjon El-biler offentlige bygg                   140 Lading til tjenestebiler     Gjennomført  
Frogn kommune Klimavennlig byutvikling – Drøbak tettsted                   250 Areal- og transportplanlegging Søknaden Tilsagnet Gjennomført 

Rapport

Temanotat bærekraftig transport

Frogn kommune Ladepunkt for biler til kommunal drift                   400 Lading til tjenestebiler        
Gjerdrum kommune Klimatiltak i samarbeid med næringslivet                   120 Klimatiltak i samarbeid med næringslivet/klimapartnere Søknaden Tilsagnet Blir ikke gjennomført  
Lørenskog kommune Utnyttelse av deponi-/biogass til fjernvarme                 2600 Deponigass Søknaden Tilsagnet    
Lørenskog kommune, avd Prosjekt Skårersletta fra bilvei til bygate                   600 Areal- og transportplanlegging Søknaden Tilsagnet Gjennomført   
Nannestad kommune Klimaregnskap i Nannestad/Akershus  - muligheter?                      85  Kvantifisering  Søknaden Tilsagnet Gjennomført  
Nannestad kommune Klima- og miljøforum på Øvre Romerike                   175 Nettverk Søknaden Tilsagnet Gjennomført   
Nittedal-eiendom KF Klimanøytrale bygg                    250 Klimavennlige bygg, forprosjekt   Søknaden Tilsagnet Gjennomført Veileder for klimanøtralt Nittedal sentrum
Oppegård kommune Sykkelhotell på Kolbotn stasjon                   750 Sykkel og gange, sykkelhotell Søknaden Tilsagnet    
Oppegård kommune, Samfunnsutvikling   Klima - og energinettverket i Follo                   175 Nettverk Søknaden Tilsagnet Gjennomført  Gode klimaprosjekter
Skedsmo kommune Elvarebiler til Geodataavdeling                   100 Anskaffe utslippsfri varebil Søknaden Tilsagnet Gjennomført  Film 2,5 min
Ski kommune Klimavennlig kommunal transport                 1000 Reisevaner Søknaden Tilsagnet Gjennomført  
Vestby kommune Hydrogenstasjon i Vestby                   250 Energistasjon - planlegging Søknaden  Tilsagnet Gjennomført   
Vestby kommune Sykkelhotell med solcellelading av elsykkel-Vestby                   650 Sykkel og gange, sykkelhotell Søknaden Tilsagnet Blir ikke gjennomført
 
Vestby kommune Sykkelhotell med solcellelading av elsykkel - SON                   800 Sykkel og gange, sykkelhotell     Blir ikke gjennomført
 
Ås kommune Ås på 2 hjul - sykkelveien videre!                   950 Sykkel og gange, diverse Søknaden Tilsagnet Gjennomført med endringer Rapport
Aust-Agder Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr 
       
Aust-Agder fylkeskommune Klimavirkninger av ei Bypakke for Arendalsregionen                   250 Kvantifisering Søknaden Tilsagnet Gjennomført  
Aust-Agder fylkeskommune Klimakurs Agder 2016/2017                   300 Kurs Søknaden Tilsagnet Gjennomført
Rapport
Birkenes kommune Smartskog: klimavennlig bruk av lokal skog                   250 Klimatiltak i samarbeid med næringslivet/klimapartnere Søknaden Tilsagnet    
Risør kommune Etablering av ladestasjoner for elbil                   200 Lading til tjenestebiler     Gjennomført  
Buskekrud Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr  Type tiltak        
Buskerud fylkeskommune Arealstrategisk mulighetsstudie for Ringeriksregio                   385 Areal- og transportplanlegging Søknaden Tilsagnet    
Buskerud fylkeskommune Fyllestasjon for biogass i Drammen.                 1800 Biogass fyllestasjon Søknaden Tilsagnet Blir ikke gjennomført  
Drammen kommune Samspill sykkel og buss: Konnerud- Drammen sentrum                   240 Sykkel og gange, forprosjekt Søknaden Tilsagnet Blir ikke gjennomført  
Drammen kommune Ladestasjoner for kommunale el-biler                   750 Lading til tjenestebiler     Gjennomført  
Kongsberg kommune Klimaeffekt av fortetting i Kongsberg                    200 Areal- og transportplanlegging Søknaden Tilsagnet Gjennomført   
Lier kommune Støtte til elbilladepunkter                   400 Lading til tjenestebiler     Gjennomført
Rapport
Modum kommune Forprosjekt - kretsløpsjordbruk i Modum                   250 Landbruk Søknaden Tilsagnet Gjennomført Rapport
Nedre Eiker kommune Klimavennlig transport - gjennomføring av tiltak                   150 Sykkel og gange, el-sykkel Søknaden Tilsagnet Gjennomført  
Røyken kommune Ladepunkter ved kommunale virksomheter                   400 Lading til tjenestebiler     Gjennomført  
Røyken kommune Utvidelse av sykkelparkering ved Røyken stasjon                   600 Sykkel og gange, sykkelparkering Søknaden Tilsagnet Gjennomført   
Hedmark Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr  Type tiltak        
Hamar Kommune Klimavennlig transport 16/4786                 1088 Lading til tjenestebiler     Gjennomført  
Kongsvinger kommune Miljøsatsting som konkurransefordel

              140

Klimatiltak i samarbeid med næringslivet/klimapartnere Søknaden Tilsagnet Blir ikke gjennomført  
Regionrådet for Fjellregionen Unge ideer for å øke bruken av kollektivtransport                    200 Kollektiv - bedre rutetilbud, forprosjekt Søknaden Tilsagnet Gjennomført  
Hordaland Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr  Type tiltak        
Bergen kommune Forprosjekt nye energistasjoner                   240 Energistasjon - planlegging Søknaden Tilsagnet    
Bergen kommune Prøvekjøre el-sykkel for ungdom                   300 Sykkel og gange, el-sykkel Søknaden Tilsagnet Gjennomført Rapport
Bergen kommune Klimavennlig tjenestemobilitet i Bergen kommune                 1225 Lading til tjenestebiler Søknaden Tilsagnet Gjennomført

Rapport

Reisevaneundersøkelse og kartlegging av tjenestemobilitet i Bergen kommune

Bergen kommune Kollektive ladeløsninger 3000 Ladeinfrastruktur, effektstyring og delingsodeller Søknaden Tilsagnet    
Fylkesmannen i Hordaland i rolle som nettverkssekretariat KomByggTre                   100 Nettverk Søknaden Tilsagnet Gjennomført  
Hordaland fylkeskommune Flishoggar ved Stend vidaregåande skule                   400 Energiproduksjon, erstatter gass Søknaden Tilsagnet Gjennomført Rapport
Hordaland fylkeskommune Ladeinfrastruktur for drosjar i Bergen køyreområde                 1750 Drosjer Søknaden Tilsagnet   Rapport
Hordaland Fylkeskommune, Bybanen utbygging Grønnere bybaneutbygging                   250 Innkjøpskompetanse samferdsel Søknaden Tilsagnet Gjennomført  Rapport
Meland kommune Ladepunkt elbiler Meland kommune                   200 Lading til tjenestebiler
Søknaden Tilsagnet Gjennomført   
Meland kommune Klimavenleg mobilitet Frekhaug - Flatøy - Knarvik                   400 Areal- og transportplanlegging Søknaden Tilsagnet Gjennomført 

Rapport

Mobilitetsplan

Møre og Romsdal Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr  Type tiltak        
Haram Kommune Haram kommune - miljøvennlig transport                   160 Lading til tjenestebiler        
Møre og Romsdal fylkeskommune Teknisk miljøkompetanse i administrasjonen                  1000 Innkjøpskompetanse samferdsel Søknaden Tilsagnet    
Sandøy kommune Kjøp av avfallsdunkar i fornybar plast                   225 Renovasjon Søknaden Tilsagnet Gjennomført  Film 3 min
Stranda kommune Hellesylt Hydrogen Hub (HHH)                   250 Energiproduksjon, forprosjekt Søknaden

Tilsagnet

Gjennomført

 

Vestnes kommune Ladestasjoner i Vestnes kommune                   200 Lading til tjenestebiler     Gjennomført  
Ålesund kommune Framtidig kollektivløsning i Ålesundsregionen                   600 Kollektiv - bedre rutetilbud, transportplanlegging Søknaden Tilsagnet Gjennomført Rapport
Ålesund kommune Kunnskap og nettverk for klimaløft Ålesundregionen                 1000 Nettverk Søknaden Tilsagnet    
Nordland Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr  Type tiltak        
Bodø kommune Bærekraftig renovasjon i Bodø                   235 Renovasjon, forprosjekt Søknaden Tilsagnet Blir ikke gjennomført  
Bodø kommune Mulighetsstudie for EL-produksjon fra solceller                   250  Energiproduksjon, forprosjekt  Søknaden Tilsagnet Gjennomført  
Bodø kommune Kommunedelplan for sykkel                    250 Sykkel og gange, forprosjekt Søknaden Tilsagnet Gjennomført  Rapport
Bodø kommune Bærekraftig bylogistikkplan                   300 Areal- og transportplanlegging Søknaden Tilsagnet    
Bodø kommune prosjekt Ny by - ny flyplass Prosjektplan kommunedelplan ny by på flyplassområd                 1000 Areal- og transportplanlegging Søknaden Tilsagnet   Gjennomført  
Flakstad kommune  Forprosjekt; Klimasatsing i kystfiskehavner                   250  Kvantifisering  Søknaden Tilsagnet Gjennomført
Rapport
Nordland fylkeskommune Klimatiltak på videregående skoler i Nordland                   250  Klimavennlige bygg, forprosjekt  Søknaden Tilsagnet Gjennomført  
Vestvågøy kommune El-biler i Helse og omsorgstjenesten                   120 Lading til tjenestebiler     Gjennomført  
Nord-Trøndelag Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr  Type tiltak        
Levanger kommune Reis smart hver dag i Levanger                 1400 Reisevaner, flere tiltak i kombinasjon Søknaden Tilsagnet Gjennomført

Presentasjon i webinar, spol 45 min ut i opptaket

Rapport

Steinkjer kommune Etablering av klimaregnskap for Steinkjer kommune                   100  Kvantifisering  Søknaden Tilsagnet Gjennomført  
Stjørdal kommune Byutvikling knutepunkt Stjørdal - planutredning                   700 Areal- og transportplanlegging Søknaden Tilsagnet    
Oppland Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr  Type tiltak        
Gjøvik kommune EL-sykkel på Gjøvik, høst og vintersykling.                   273 Sykkel og gange, el-sykkel Søknaden Tilsagnet  Gjennomført
 
Gran kommune Nettverk for innovative og aktive klimakommuner                   125 Nettverk Søknaden Tilsagnet Gjennomført, videreføres  
Gran Kommune Klimapositivt hytteliv på Lygna                   250 Klimavennlige bygg, forprosjekt  Søknaden Tilsagnet Gjennomført
Rapport
Gran kommune Pådriver for bærekraftig stedsutvikling og ATP                   715 Areal- og transportplanlegging Søknaden Tilsagnet    
Lillehammer kommune Forprosjekt for energistasjon på Lillehammer                   250 Energistasjon - planlegging Søknaden Tilsagnet Gjennomført   
Lillehammer kommune Klimavennlig transformasjon av Bydel Nord                   400 Areal- og transportplanlegging Søknaden Tilsagnet Gjennomført 

Rapport

Klimanøytral bydel Nord

Oppland fylkeskommune KI(c)K – Klimavennlige Innlandskommuner                   700 Nettverk Søknaden Tilsagnet Gjennomført  Rapport
Oppland fylkeskommune - Opplandstrafikk Elbuss pilotprosjekt i Oppland                 4000 Elbusser Søknadene Tilsagnet    
Ringebu kommune Klimapositiv reiselivsutbygging i Kvitfjell-Varden                   250 Klimavennlige bygg, forprosjekt  Søknaden Tilsagnet Blir ikke gjennomført  
Øystre Slidre kommune Klimapåverknad - gjødsling i dal- og fjellbygd                   150 Landbruk Søknaden Tilsagnet Gjennomført   Rapport
Oslo Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr  Type tiltak        
Oslo kommune, FutureBuilt FutureBike                   190 Sykkel og gange, sykkelparkering Søknaden Tilsagnet Gjennomført 

Sykkelvennlige bygg– en veileder

Normer for sykkelparkering, Oslo kommune

Oslo kommune, FutureBuilt 10 FutureBuilt forbildeprosjekter                 1000 Klimavennlige bygg  Søknaden Tilsagnet Gjennomført 

Rapport

Nettside

Oslo kommune, Klima og energiprogrammet Elektrifisering av infrastruktur for busslinjer                   250 Elbusser, forprosjekt Søknaden Tilsagnet Gjennomført   
Oslo kommune, Klima og energiprogrammet Utviklingsprosjekt: Mikroenergisystem Furuset                   250 Energiproduksjon, forprosjekt Søknaden Tilsagnet Gjennomført   
Oslo kommune, Klima og energiprogrammet Konseptutvikling fjordkjøling av Oslo sentrum                   250 Energiproduksjon, forprosjekt Søknaden Tilsagnet Gjennomført  
Oslo kommune, Klima og energiprogrammet Utslippsfri anleggsdrift                 3000 Anleggsplass/fossilefrie maskiner Søknaden Tilsagnet Blir ikke gjennomført Film 3 min
Oslo kommune, Omsorgsbygg Oslo KF 50 % reduksjon av klimagassutslipp fra materialer                  2300  Klimavennlige bygg  Søknaden Tilsagnet Gjennomført Rapport
Oslo kommune, Utviklings- og kompetanseetaten Støtte til merkostnader ved innkjøp av elsykler                 1200 Sykkel og gange, el-sykkel Søknaden Tilsagnet Gjennomført  
Rogaland Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr  Type tiltak        
Eigersund kommune Etablering av ladestasjoner for elbiler                   200 Lading til tjenestebiler     Gjennomført   
Haugesund kommune Gang- og sykkelbro mellom Hasseløy og fastlandet                   215 Sykkel og gange, forprosjekt Søknaden Tilsagnet Gjennomført  
Haugesund kommune Bytunet-Byparken                 1500 Sykkel og gange, tilrettelegging  Søknaden Tilsagnet    
Klepp kommune Klimanettverk Jæren                   175 Nettverk Søknaden Tilsagnet Gjennomført, videreføres   
Rogaland fylkeskommune Regionalplan for Jæren reduserer klimautslipp                 1000 Areal- og transportplanlegging Søknaden Tilsagnet Gjennomført

Rapport

 

Rogalandskommuner, sendt av Lyse AS som sekretariat Interkommunalt Nettverk – Regional ladeplan
                  250 Nettverk Søknaden   Gjennomført  
Sandnes kommune Klimanøytralt Forus næringsområde                   250 Areal- og transportplanlegging, forprosjekt Søknaden Tilsagnet Gjennomført   
Sandnes kommune Klimagassreduksjon fra gamle avfallsdeponi                   250 Deponigass, forprosjekt Søknaden Tilsagnet Blir ikke gjennomført  
Stavanger kommune SMART CITY LIVE - fullskala bylaboratorium                   100 Undervisning/formidling, forprosjekt Søknaden Tilsagnet
Gjennomført   
Stavanger kommune Lokal produksjon og anvendelse av biokull                   240 Landbruk Søknaden Tilsagnet Gjennomført Rapport
Stavanger kommune Klimanøytral grønn fjernvarme                   250 Energiproduksjon, forprosjekt Søknaden Tilsagnet Gjennomført  Rapport
Stavanger kommune Klimavennlig innsamling av avfall, el-renovasjonsbil                   750 Renovasjon Søknaden Tilsagnet Gjennomført  
Sogn og Fjordane  Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr  Type tiltak        
Eid kommune Sykkelstrategi for Eid kommune                   250 Sykkel og gange, forprosjekt Søknaden Tilsagnet Gjennomført   
Eid kommune Klimavenlege omsorgsbustader Eid kommune                 3000 Klimavennlige bygg  Søknaden Tilsagnet    
Sogn og Fjordane fylkeskommune Hydrogen Region Sogn og Fjordane                   800 Energiproduksjon, forprosjekt, flere kommuner sammen Søknaden Tilsagnet Gjennomført 

Hovedrapport

Rapportvedlegg

Underlagsnotat

Sogndal kommune Kaupanger Næringspark for mjuke trafikkantar                   300 Sykkel og gange, tilrettelegging Søknaden Tilsagnet Gjennomført   
Sør-Trøndelag Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr  Type tiltak        
Meldal kommune Ladepunkter for elbiler i Meldal kommune                   365 Lading til ansatte, pilotprosjekt
Søknaden Tilsagnet    
Røros Kommune Klimavennlig nærmiljøtransport                     40 Lading til tjenestebiler     Blir ikke gjennomført  
Trondheim kommune Forprosjekt energistasjon Trondheim                   250 Energistasjon - planlegging Søknaden Tilsagnet Gjennomført

Rapport

Energistasjoner i Trondheim kommune

Telemark
Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr  Type tiltak        
Bø kommune Forprosjekt Bygdepakke Bø                   700 Areal- og transportplanlegging Søknaden Tilsagnet Gjennomført

Nettside

Presentasjon i webinar, spol 31 min ut i opptaket

Sauherad kommune Ny grunnskole - lokalsamfunnets miljøleder                   200 Klimavennlige bygg, forprosjekt  Søknaden Tilsagnet Gjennomført

Rapport

Solenergi

Skien kommune Klimagassregnskap Porsgrunn og Skien kommuner                   150 Kvantifisering  Søknaden Tilsagnet Gjennomført   
Skien kommune Etablering av fyllstasjon for biogass                 2600 Biogass fyllestasjon        
Telemark fylkeskommune Biogassanlegg ved naturbrukskolene                   250 Energiproduksjon, forprosjekt Søknaden Tilsagnet Gjennomført   
Troms Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr  Type tiltak        
Lenvik kommune Samarbeid i industrisymbiose                   250 Energiproduksjon, forprosjekt Søknaden Tilsagnet Gjennomført  
Lyngen kommune 5 minuttersbygda                   550 Sykkel og gange, tilrettelegging Søknaden Tilsagnet Gjennomført

Rapport

Delrapport

Målselv kommune Forprosjekt - Fra slam til biogass                   240 Energiproduksjon, forprosjekt Søknaden Tilsagnet Avsluttet underveis, ikke grunnlag for videreføring  
Troms fylkeskommune Klimapartnere Troms                   250 Klimatiltak i samarbeid med næringslivet/klimapartnere Søknaden Tilsagnet Gjennomført

Rapport

Klimagassregnskap 2016

Troms fylkeskommune Forberede bruk av elbusser i Tromsø                 4000 Elbusser Søknaden Tilsagnet Gjennomført  
Vest-Agder Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr  Type tiltak        
Knutepunkt Sørlandet v/Kristiansand Kommune Interkommunalt hydrogennettverk                   175 Nettverk Søknaden Tilsagnet Gjennomført, videreføres  
Mandal kommune Elektrifisering og utvidelse av kollektivnettet                     90 Kollektiv - bedre rutetilbud Søknaden Tilsagnet Gjennomført

Rapport

Selvkjørende buss i Mandal

Vestfold Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr  Type tiltak        
Holmestrand kommune Ladestasjoner i Hof                   100 Lading til tjenestebiler        
Holmestrand kommune Forprosjekt – utnyttelse av overskuddsvarme fra Hydro                   150 Energiproduksjon, forprosjekt Søknaden
Tilsagnet Blir ikke gjennomført  
Horten kommune Fyllestasjon for biogass i Horten kommune                  2300 Biogass fyllestasjon Søknaden Tilsagnet Gjennomført  
Larvik kommune Etablering av fyllestasjon for biogasskjøretøy                 1950 Biogass fyllestasjon        
Sande kommune Forprosjekt - klimavennlig offentlig bygging                   250 Klimavennlige bygg, forprosjekt  Søknaden Tilsagnet Gjennomført Rapport
Tjøme kommune  Klimasatsning 2016                   260 Lading til tjenestebiler Søknaden Tilsagnet Gjennomført  
Vestfold fylkeskommune Plan for energistasjoner                   174 Energistasjon - planlegging Søknaden Tilsagnet
Gjennomført  Rapport
Vestfold fylkeskommune Vestfoldkommunens klima- og energinettverk                   350 Nettverk Søknaden Tilsagnet Gjennomført  
Østfold Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr  Type tiltak        
Eidsberg kommune Kollektivknutepunkt Mysen                   250 Kollektiv - bedre rutetilbud Søknaden Tilsagnet
 Blir ikke gjennomført  
Eidsberg kommune Sykkel i Mysen                   300 Sykkel og gange, forprosjekt Søknaden Tilsagnet Gjennomført  
Fredrikstad kommune Klimavennlige menyer i kommunal matservering                   700 Mat og matsvinn Søknaden Tilsagnet Gjennomført 

Rapport

Opptak av presentasjon, 3,5min

Matsvinn-veiledning

Halden kommune Sensorer-redusert transport ved avfallsinnhenting                   200 Renovasjon Søknaden Tilsagnet Gjennomført Rapport
Hvaler kommune Ladeinfrastruktur på Hvaler 2016-2020                   280 Lading til tjenestebiler Søknaden Tilsagnet Gjennomført
 
Moss kommune Sykkeltiltak i Moss                  1030 Sykkel og gange, tilrettelegging Søknaden Tilsagnet Avsluttet underveis  
Sarpsborg Kommune Elektriske varebiler for kommunal drift                   893 Anskaffe utslippsfri varebil Søknaden
Tilsagnet Gjennomført  
Østfold fylkeskommune Klima Østfold                   450 Nettverk Søknaden Tilsagnet Gjennomført, videreføres   
Østfold fylkeskommune Mobilitetstrategi - miljøvennlige reiser i Østfold                   750 Reisevaner, flere tiltak i kombinasjon Søknaden Tilsagnet Gjennomført, videreføres   
Østfold Fylkeskommune Klimasmart landbruk i Østfold                 1075 Landbruk Søknaden Tilsagnet    
Østfold fylkeskommune Merkostnader til prosjektering av massivtre-bygg                 3750  Klimavennlige bygg  Søknaden Tilsagnet Gjennomført Rapport
Østfold fylkeskommune Test av fossilfrie kjøretøy og maskiner                 5000 Anleggsplass/fossilfrie maskiner Søknaden

Tilsagnet

 

Rapport

Prosjektets nettside med maskinoversikt

Prosjektpresentasjon på Zero-konferansen 2017

 

 Liste over søknader som fikk avslag finner du her.

Fordeling på type tiltak

Type tiltak Antall søknader Omsøkt i 1000 kr Tildelt i 1000 kr
Ladeinfrastruktur 59 75635 10308
Sykkel og gange  54 57532 14658
Areal- og transportplanlegging 35 19010 7050
Energiproduksjon 23 28563 3340
Bygg 19 35595 12765
Nettverk 16 x 3825
Avfall, deponi, renovasjon 12 22423 4260
Kollektiv - bedre rutetilbud 12 14350 1140
Tall - kvantifisering 11 1925 835
Elbuss og lavutlippsbuss 8 39455 8250
Biogass fyllestasjon 7 18745 8650
Reisevaner 7 7214 3320
Landbruk 7 6375 1715
Energistasjon - planlegging 5 1164 1164
Klimatiltak i samarbeid med næringslivet/klimapartnere 5 1280 880
Mat 5 9108 875
Anskaffe utslippsfri varebil 4 3547 993
Holdning/undervisning 4 1216 400
Anleggsplass/fossilefrie maskiner 3 10109 8250
Innkjøpskompetanse samferdsel 2 1250 1250
Drosjer 1 3831 1750
Bildeling 3 3203 0
IKT/Teknologi 2 1423 0
Utfase oljefyr 8 8955 0
Sertifisering 4 1015 0
Hydrogen fyllestasjon 3 25000 0
Fornybar diesel 2 868 0
Utenfor ordningen, ikke ihht tildelingskriterier 11 9972 0
Totalsum 332 409764 95677

Søkesummen i noen søknader ble nedjustert av søkerne i løpet av søknadsbehandlingen. Samlet søkesum ble derfor 409 millioner. Samlet tildeling er 95,7 millioner. Kort tid før tildeling falt et prosjekt ut av tildelingslisten, og en søknad er ikke avgjort. Alle midler er derfor ikke delt ut foreløpig.

Sist revidert: 12.02.2019
av: Miljødirektoratet