Klimasats - tildeling av tilskudd 2018

Prosjekter i alle fylker får støtte, tilsammen  252 ulike tiltak. Prosjektene skal bidra til klimagassreduksjon og omstilling til lavutslippssamfunnet.

Miljødirektoratet mottok 355 søknader til tilskuddsordningen "Klimasats – støtte til klimasatsing i kommunene" til søknadsfristen 15. februar 2018. Søknadene hadde et samlet søknadsbeløp på totalt 318 millioner kroner. 

Etter grundig vurdering i Miljødirektoratet, råd fra fylkesmennene og dialog med andre tilskuddsforvaltere besluttet Miljødirektoratet å støtte 233 prosjekter og 21 interkommunale nettverk. Tilsammen er 147 millioner kroner delt ut.

Miljødirektoratet ønsker alle kommuner lykke til med gjennomføringen!

 

Liste over alle prosjekter og tiltak som får støtte, sortert på fylke

Akershus Prosjektnavn Type tiltak  Tilskudd i 1000 kr   Søknaden Tilsagnet  Status                    
Akershus fylkeskommune, Eiendom FKF Klimagassreduserende planlegging ny vgs i Ski Areal- og transportplanlegging/bygg 1000  Søknad Tilsagn   
Asker kommune 29 nye ladepunkter i Asker kommune Lade tjenestebiler 505 Søknad  Tilsagn   
Asker kommune Kjøp av værbeskyttede elsykler Sykkel/elsykkel  290 Søknad  Tilsagn   
Aurskog-Høland kommune Anskaffelse av komunal elvarebil Elektrisk varebil 50 Søknad  Tilsagn   
Aurskog-Høland kommune Klimavennlig ny Løken barnehage Bygg 250 Søknad  Tilsagn   
Aurskog-Høland kommune Klimavennlig næringsbygg, Killingmo næringsområde Bygg 250 Søknad  Tilsagn   
Aurskog-Høland kommune Ladestasjon for kommunale eltjenestebiler Lade tjenestebiler 200 Søknad  Tilsagn   
Bærum kommune BBS Best på matsvinn Matvalg og matsvinn 300 Søknad  Tilsagn   
Bærum kommune Byggematerialer i omsorgsboliger Bygg + anleggsplass 2250 Søknad  Tilsagn   
Bærum kommune Bærum Ressursbank hovedprosjekt Avfall/gjenbruk 3700 Søknad  Tilsagn   
Bærum kommune Elvarebiler til Geodata og Eiendom Elektrisk varebil 500 Søknad  Tilsagn   
Bærum kommune Gjenbruk og redesign, rehabilitering kommunegården Avfall/gjenbruk 250 Søknad  Tilsagn   
Bærum kommune Ladepunkter i Bærum kommune Lade tjenestebiler 400 Søknad  Tilsagn   
Bærum kommune Mobilitetsstrategi for Bærum Areal- og transportplanlegging 400 Søknad  Tilsagn   
Bærum kommune SmartBike Innbyggere - elsykkel låneordning Sykkel/elsykkel  200 Søknad  Tilsagn   
Enebakk Kommune Ladepunkter til kommunale el-tjenestebiler Lade tjenestebiler 113 Søknad  Tilsagn   
Enebakk kommune, Avdeling for teknikk og samfunn Klimavennlig tettstedsutvikling Areal- og transportplanlegging 1000 Søknad  Tilsagn   
Frogn kommune Klimavennlig skogbruksplan for kommuneskogen  Landbruk 150 Søknad  Tilsagn   
Frogn kommune Omlegging til klimavennlig mat i Frogn kommune  Matvalg og matsvinn 50 Søknad  Tilsagn   
Hurdal kommune Sykkelhuset i Hurdal Sykkel - parkering/hotell 496 Søknad  Tilsagn   
Lørenskog kommune Grønne forbindelser mellom sentrum og stasjonen Areal- og transportplanlegging 400 Søknad  Tilsagn   
Lørenskog kommune Mobilitetsplan for Lørenskog kommune Areal- og transportplanlegging 400 Søknad  Tilsagn   
Lørenskog kommune avd Prosjekt Holdningsskapende tiltak:Mobilitetsuke i Lørenskog Holdning/undervisning 425 Søknad  Tilsagn  Gjennomført  
Lørenskog kommune avd Prosjekt Sykkelhotell ved Lørenskog jernbanestasjon Sykkel - parkering/hotell 500 Søknad  Tilsagn   
Nittedal kommune Mobilitetsanalyse for Rotnes og Nittedal sentrum Areal- og transportplanlegging 150 Søknad  Tilsagn   
Nittedal kommune Sykkelhotell Nittedal stasjon Sykkel - parkering/hotell 200 Søknad  Tilsagn   
Skedsmo kommune Ladepunkter for tjenestebiler Lade tjenestebiler 800 Søknad  Tilsagn   
Skedsmo kommune Ny ungdomsskole i Lillestrøm med klimaambisjon Bygg 250 Søknad  Tilsagn   
Skedsmo kommune  Elvarebiler til Eiendomsavdelingen Elektrisk varebil 300 Søknad  Tilsagn  Gjennomført  
Ski kommune Sykkelhotell ved Langhus og Kråkstad stasjon Sykkel - parkering/hotell 1650 Søknad  Tilsagn   
Sørum kommune Klimaambisiøs ny brannstasjon Bygg 200 Søknad  Tilsagn   
Sørum kommune Trygg sykkelparkering på Sørumsand Sykkel - parkering/hotell 150 Søknad  Tilsagn   
Vestby kommune  EL varebiler med tilhørende ladepunkt Elektrisk varebil 115 Søknad  Tilsagn   
Vestby kommune  Kulturhus /- kvartal i Vestby sentrum Bygg 250 Søknad  Tilsagn   
Ås kommune Økt klimafokus i områdereguleringsplan for Ås Areal- og transportplanlegging 250 Søknad  Tilsagn   
Ås kommune Åsgård skole - massivtre og energiklasse Bygg 250 Søknad  Tilsagn   
Aust-Agder Prosjektnavn Type tiltak  Tilskudd i 1000 kr         
Arendal kommune Elektrisk renovasjonskjøretøy Utslippsfrie maskiner 1980 Søknad  Tilsagn   
Arendal kommune Elektrisk truck kjøretøy  Utslippsfrie maskiner 59 Søknad  Tilsagn   
Arendal kommune Ladepunkter til biler i hjemmetjenesten Lade tjenestebiler 300 Søknad  Tilsagn   
Arendal kommune Ladestasjon for kommunale biler Lade tjenestebiler 140 Søknad  Tilsagn   
Aust-Agder fylkeskommune Klimapartnere Agder Nettverk 150 Søknad  Tilsagn   
Grimstad kommune Sykkel i sentrum Gang/sykkelvei 500 Søknad  Tilsagn  Blir ikke gjennomført  
Iveland kommune Kjøp av EL varebil til avløpstjenesten Elektrisk varebil 50 Søknad  Tilsagn   
Lillesand kommune Elsykkel til ansatte Sykkel/elsykkel  150 Søknad  Tilsagn   
Lillesand kommune Ladestasjoner for kommunale tjenestebiler Lade tjenestebiler 120 Søknad  Tilsagn   
Lillesand kommune Landstrøm til kommunal havn Ferger/båt/havn 113 Søknad  Tilsagn  Blir ikke gjennomført  
Tvedestrand kommune El-sykkelsatsing for å utfase fossil energi Sykkel/elsykkel  222 Søknad  Tilsagn   
Buskerud  Prosjektnavn Type tiltak  Tilskudd i 1000 kr         
Buskerud fylkeskommune Sikker sykkelparkering ved bilpoolknutepunkt Sykkel parkering/hotell 1000 Søknad  Tilsagn   
Drammen kommune, Vann og Avløp Utnyttelse av energi fra avløpsvann Energiproduksjon 150 Søknad  Tilsagn   
Flesberg kommune Flesberg svømmehall Bygg 3000 Søknad  Tilsagn   
Gol kommune Bygging av ladestasjon ved Gol kommunehus Lade tjenestebiler 168 Søknad  Tilsagn   
Hemsedal kommune Bygging av ladestasjon ved Hemsedal kommunehus Lade tjenestebiler 65 Søknad  Tilsagn   
Hurum kommune Klimagassreduserende tiltak - Brannstasjon Bygg 150 Søknad  Tilsagn   
Hurum kommune Klimavennlig transport - ladepunkter for el-bil Lade tjenestebiler 100 Søknad  Tilsagn   
Kongsberg Kommune Bygg i Tre Buskerud Nettverk 525 Søknad  Tilsagn   
Lier kommune Lokal mobilitetsstrategi Lier Areal- og transportplanlegging 175 Søknad  Tilsagn   
Ringerike kommune Elsykkel bibliotek i Hønefoss, Ringerike Sykkel/elsykkel  197 Søknad  Tilsagn   
Røyken kommune Elektriske bysykler Sykkel/elsykkel  950 Søknad  Tilsagn   
Røyken kommune Mobilitetsplan Slemmestad Areal- og transportplanlegging 155 Søknad  Tilsagn   
Finnmark  Prosjektnavn Type tiltak  Tilskudd i 1000 kr         
Alta kommune Innsamling av landbruksplast Avfall/gjenbruk 50 Søknad  Tilsagn   
Alta kommune Klimanettverk Nord-Norge Nettverk 175 Søknad  Tilsagn   
Alta kommune Sykkelparkering ved knutepunkt Sykkel - parkering/hotell 125 Søknad  Tilsagn   
Finnmark fylkeskommune Hydrogendrift - hurtigbåt  Ferger/båt/havn 351 Søknad  Tilsagn   
Finnmark fylkeskommune Økt kollektivbruk og fremkommelighet Kollektiv/reisevaner/transportplanlegging   475 Søknad  Tilsagn   
Hammerfest kommune Elsykler låneordning Sykkel/elsykkel  225 Søknad  Tilsagn   
Hammerfest kommune Sikksakkveien som alternativ reisevei Gang/sykkelvei 235 Søknad  Tilsagn   
Hedmark Prosjektnavn Type tiltak  Tilskudd i 1000 kr         
Alvdal kommune Forprosjekt - biogass i Fjellregionen Biogass 250 Søknad  Tilsagn   
Elverum kommune Mal veileder bruk av tre i kommunal forvaltning Bygg 250 Søknad  Tilsagn   
Elverum kommune Innovativ energimodell Ydalir Bygg 250 Søknad  Tilsagn   
Hamar Kommune Anskaffelse elektriske varebiler Elektrisk varebil 2550 Søknad  Tilsagn   
Hamar Kommune Installering av ladepunkter, trinn 2 Lade tjenestebiler 1248 Søknad  Tilsagn   
Hamar kommune Strategi for klimavennlig mobilitet Areal- og transportplanlegging 400 Søknad  Tilsagn   
Hedmark Trafikk FKF Utredning av miljøvennlig hurtigbåt Hamar - Gjøvik Ferger/båt/havn 250 Søknad  Tilsagn   
Kongsvinger kommune Bli glad i å sykle, selv med utfordrende topografi Sykkel/elsykkel  150 Søknad  Tilsagn   
Nord-Odal kommune Grønn drivkraft i Kongsvingerregionen Nettverk 150 Søknad  Tilsagn   
Ringsaker kommune Klimanettverk Hedemarken Nettverk 100 Søknad  Tilsagn   
Ringsaker kommune Ladepunkter for kommunale tjenestebiler.  Lade tjenestebiler 803 Søknad  Tilsagn   
Stor-Elvdal kommune Klimafokuserte landbrukskommuner i Sør-Østerdal Nettverk 125 Søknad  Tilsagn   
Åsnes kommune Ladepunkt til el-biler - Åsnes kommune Lade tjenestebiler 200 Søknad  Tilsagn   
Hordaland Prosjektnavn Type tiltak  Tilskudd i 1000 kr         
Askøy kommune Ladepunkter for tjenestebiler i Askøy kommune Lade tjenestebiler 472 Søknad  Tilsagn   
Austrheim kommune El-varebilar på tenestebilar med ladestasjonar til Elektrisk varebil 210 Søknad  Tilsagn   
Bergen kommune - Bymiljøetaten Elektriske rydde- og servicebiler i renovasjon Utslippsfrie maskiner 1030 Søknad  Tilsagn   
Bergen kommune - Bymiljøetaten Mobilpunkter i Bergen - fase 2 Bildeling 1960 Søknad  Tilsagn   
Bergen kommune - Bymiljøetaten Nullutslippssone i Bergen - utredning Areal- og transportplanlegging 200 Søknad  Tilsagn   
Bergen kommune - Bymiljøetaten Samkjøringskampanje for Bergen Bildeling 1098 Søknad  Tilsagn   
Bergen kommune - Bymiljøetaten Støtte til ladepunkt for tjenestebiler Lade tjenestebiler 1812 Søknad  Tilsagn   
Bergen kommune ved Klimaseksjonen Kartlegging av gassforbrukere i Bergen Annet 86 Søknad  Tilsagn   
Fjell kommune Ladepunkt til heimetenesta i Fjell kommune Lade tjenestebiler 400 Søknad  Tilsagn   
Hordaland Fylkeskommune 15 ladepunkter for El-varebiler/minibusser Lade tjenestebiler 225 Søknad  Tilsagn   
Hordaland fylkeskommune Er det lønnsomt å bygge og drifte skoler i tre? Bygg 150 Søknad  Tilsagn   
Hordaland fylkeskommune FOSSILFRIE BYGGE- OG ANLEGGSPLASSER I HORDALAND Anleggsplass  225 Søknad  Tilsagn   
Hordaland fylkeskommune Fossilfrie maskiner til to videregående skoler Utslippsfrie maskiner 230 Søknad  Tilsagn   
Hordaland Fylkeskommune Overgang til el-varebiler/minibusser Elektrisk varebil 300 Søknad  Tilsagn   
Hordaland fylkeskommune Tryggleik for hydrogen i hamn Ferger/båt/havn 300 Søknad  Tilsagn   
Hordaland fylkeskommune Utrulling av Klimapartner til enda fleire fylker Klimapartnere/samarbeid med næringslivet 535 Søknad  Tilsagn 

   

 

Hordaland Fylkeskommune, Regionalavdelinga, Klima- og naturressursseksjonen Klima- og miljøvennlig massehåndtering K5 Avfall/gjenbruk 250 Søknad  Tilsagn   
Voss kommune 3 ladepunkt Voss Tinghus Lade tjenestebiler 60 Søknad  Tilsagn  Gjennomført  
Voss kommune Biogassanlegg  på Voss Biogass 250 Søknad  Tilsagn   
Møre og Romsdal Prosjektnavn Type tiltak  Tilskudd i 1000 kr         
Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF Kvalitetssikring av batteribåt i Kristiansund Ferger/båt/havn 250 Søknad  Tilsagn   
Kristiansund kommune Klimanettverk Nordmøre Nettverk 150 Søknad  Tilsagn   
Møre og Romsdal fylkeskommune Energistasjoner for utslippsfri transport land/sjø Ferger/båt/havn 250 Søknad  Tilsagn   
Møre og Romsdal fylkeskommune Utslippsfrie drosjer i Møre og Romsdal Drosjer 250 Søknad  Tilsagn   
Sandøy kommune Hydrogen produksjon fra fornybar energi på Harøya Energiproduksjon 250 Søknad  Tilsagn   
Volda kommune Lån ein elsykkel - ordning for tilsette Sykkel/elsykkel  45 Søknad  Tilsagn  Gjennomført Rapport 
Ørskog kommune Grøn mobilitet på Sjøholt Gang/sykkelvei 600 Søknad  Tilsagn   
Ørskog kommune Oppstramming og oppmjuking for eit grønare Sjøholt Areal- og transportplanlegging 750 Søknad  Tilsagn   
Ørskog kommune Sunnmørs kommunenes klima- og energi-nettverk Nettverk 350 Søknad  Tilsagn   
Nordland Prosjektnavn Type tiltak  Tilskudd i 1000 kr         
Bodø kommune Snarveisprosjekt/ 10-minuttersbyen Gang/sykkelvei 100 Søknad  Tilsagn   
Bodø kommune, prosjektet  Ny by - Ny flyplass Kommunedelplan for ny bydel i Bodø Areal- og transportplanlegging 500 Søknad  Tilsagn   
Evenes kommune Klimasats til og fra Evenes flyplass Kollektiv/reisevaner/transportplanlegging   50 Søknad  Tilsagn  Blir ikke gjennomført  
Evenes kommune Omlegging til el-transport Lade tjenestebiler 120 Søknad  Tilsagn   
Fauske kommune Salten klimanettverk Nettverk 200
Søknad
Tilsagn   
Flakstad kommune  Klimasatsing i kystfiskehavner - hovedprosjekt  Ferger/båt/havn

2430

Søknad  Tilsagn    
Hadsel Kommune Nye Stokmarknes Ungdomsskole Bygg 250 Søknad  Tilsagn  Blir ikke gjennomført  
Narvik kommune Med klima som overordnet mål i kommunesammenslåing Organisering/stilling 928 Søknad  Tilsagn   
Nordland fylkeskommune Forprosjekt Klimanettverk Nordland Klimapartnere/samarbeid med næringslivet 250 Søknad  Tilsagn   
Rana kommune Nordlandsparken Gang/sykkelvei 120 Søknad  Tilsagn   
Vestvågøy kommune Forstudie etablering av biogassanlegg på Vestvågøy Biogass 250 Søknad  Tilsagn   
Vågan kommune Innkjøp av EL-sykler Sykkel/elsykkel  170 Søknad  Tilsagn   
Oppland  Prosjektnavn Type tiltak  Tilskudd i 1000 kr         
Gjøvik kommune 21 ladepunkter i Gjøvik kommune  Lade tjenestebiler 280 Søknad  Tilsagn   
Gjøvik kommune Sykkelhotell- Gjøvik Sykkel - parkering/hotell 564 Søknad  Tilsagn   
Gjøvik kommune Veiledning for borettslag/sameier Lading borettslag 150 Søknad  Tilsagn   
Gran kommune Bli med! Handlingskampanje Holdning/undervisning 885 Søknad  Tilsagn   
Gran kommune Klimapositivt hytteliv på Lygna - Prototyphyttetun Bygg 800  Søknad  Tilsagn    
Gran kommune Ladepunkter til kommunale tjenestebiler Lade tjenestebiler 140 Søknad  Tilsagn   
Gran kommune Nettverk for innovative og aktive klimakommuner Nettverk 275 Søknad  Tilsagn   
Landbrukskontoret for Hadeland "Den dyktige bonden" Landbruk 1375 Søknad  Tilsagn   
Lillehammer kommune El-sykkelprosjekt i Lillehammer Sykkel/elsykkel  293 Søknad  Tilsagn   
Lillehammer kommune Gjennomføring av klimanøytral Bydel Nord Areal- og transportplanlegging 350 Søknad  Tilsagn   Klimanøytral bydel Nord
Lunner kommune Klimavennlig transport Lade tjenestebiler 20 Søknad  Tilsagn   
Nord-Fron kommune Bygging av ladestasjoner Lade tjenestebiler 100 Søknad  Tilsagn  Gjennomført  
Nordre Land kommune Klimavennlig transport – Sykle til opplevelsespunkt Sykkel/elsykkel  185 Søknad  Tilsagn  Gjennomført Rapport 
Oppland fylkeskommune Klimapartnere Innlandet Klimapartnere/samarbeid med næringslivet 250 Søknad  Tilsagn   
Ringebu kommune Reis Smart - Kollektivsatsing i Midt-Gudbrandsdal Kollektiv/reisevaner/transportplanlegging   250 Søknad  Tilsagn   
Ringebu kommune El-sykler og sykkelhoteller i Fåvang og Ringebu Sykkel/elsykkel 150 Søknad Tilsagn  
Sel kommune Ladestasjon for kommunale tjenestebiler Lade tjenestebiler 162 Søknad  Tilsagn   
Sel kommune Massivtre og plussenergibygg nye Otta barneskole Bygg 250 Søknad  Tilsagn   
Oslo Prosjektnavn Type tiltak  Tilskudd i 1000 kr         
Boligbygg Oslo KF Mobilitets- og delingssenter - bærekraftig etterbruk Bildeling + Sykkel 250 Søknad  Tilsagn   
Bymiljøetaten Forprosjekt for utslippsfrie løypemaskiner Utslippsfrie maskiner 250 Søknad  Tilsagn  Blir ikke gjennomført  
Bymiljøetaten  Ombruk materialer  Avfall/gjenbruk 150 Søknad  Tilsagn   
Omsorgsbygg Oslo KF Hovedstasjonen Bygg 250 Søknad  Tilsagn   
Oslo kommune, Bymiljøetaten Forprosjekt: Skreddersydde løsninger for el-taxi Drosjer 2025 Søknad  Tilsagn   
Oslo kommune, Bymiljøetaten Optimal styring for klimavennlige transportmidler Varetransport/trafikkstyring 1250 Søknad  Tilsagn   
Oslo kommune, Bymiljøetaten Samlastsenter – klimavennlig varetransport Varetransport/trafikkstyring 250 Søknad  Tilsagn  Blir ikke gjennomført  
Oslo kommune, Bymiljøetaten utbedring av lagerområde - Himstadjordet Avfall/gjenbruk 700 Søknad  Tilsagn   
Oslo kommune, Bymiljøetaten  Elektrifisering av varetransport  Elektrisk varebil 250 Søknad  Tilsagn   
Oslo kommune, Bymiljøetaten  Reduksjon av matsvinn og klimavennlige menyer  Matvalg og matsvinn 400 Søknad   Tilsagn   Rapport 
Oslo kommune, FutureBuilt Fossilfrie bygg - plast i byggsektoren Bygg 2085 Søknad  Tilsagn   
Oslo kommune, FutureBuilt Sirkulære bygg Bygg 3000 Søknad  Tilsagn   
Oslo kommune, Gravferdsetaten Kjøp av klimavennlige maskiner og Driftbygg Utslippsfrie maskiner 340 Søknad  Tilsagn   
Oslo kommune, Kultur- og idrettsbygg Oslo KF Nye Tøyenbadet - Utvidet bruk av tre Bygg 250 Søknad  Tilsagn   
Rogaland Prosjektnavn Type tiltak  Tilskudd i 1000 kr         
Gjesdal kommune La bilen stå!  Sykkel/elsykkel  800 Søknad  Tilsagn   
Hjelmeland kommune Hydrogen som energikjelde i Hjelmeland Ferger/båt/havn 150 Søknad  Tilsagn   
Karmøy kommune Ombygging Skudenes BBH Bygg 250 Søknad  Tilsagn   
Karmøy kommune Sykkelparkering og el-sykler Rådhuset Sykkel/elsykkel  90 Søknad  Tilsagn  Rapport 
Klepp kommune Klimanettverk Jæren Nettverk 200 Søknad  Tilsagn   
Klepp kommune Mobilitetspunkt Klepp stasjon Sykkel/elsykkel  2400 Søknad  Tilsagn   
Rennesøy kommune Sykkelparkeringer Vikevåg/Askje/Sokn Sykkel - parkering/hotell 450 Søknad  Tilsagn   
Rogaland fylkeskommune Analyse av sykkeldelingsstrategier Sykkel/elsykkel  250 Søknad  Tilsagn   
Rogaland fylkeskommune Integrering av sykkeldeling i mobilitetstilbudet Sykkel/elsykkel  5000 Søknad  Tilsagn   
Rogaland Fylkeskommune Klimapartnere i Rogaland Klimapartnere/samarbeid med næringslivet 250 Søknad  Tilsagn   
Rogaland fylkeskommune Konsekvenser ved elektrifisering av bussflåten Utslippsfrie maskiner 250 Søknad  Tilsagn   
Sauda kommune Strategi for mobilitet og byrom i Sauda Areal- og transportplanlegging 500 Søknad  Tilsagn   
Stavanger byggdrift KF Overgang fra fossile biler til el biler Lade tjenestebiler + varebil 615 Søknad  Tilsagn   
Stavanger kommune Restevenn - en kampanje for å redusere matsvinn Nettverk 125 Søknad  Tilsagn   
Stavanger kommune Utfasing av torvbruk i Stavanger Landbruk 600 Søknad  Tilsagn   
Stavanger kommune, Miljøenheten 43 ladepunkter i Stavanger kommune  Lade tjenestebiler 430 Søknad  Tilsagn   
Stavanger kommune, Miljøenheten Elbilrådgiver for borettslag og sameier Lading borettslag 450 Søknad  Tilsagn   
Stavanger kommune, Miljøenheten Innovativ stolpelading i boligsoner Lading borettslag 331 Søknad  Tilsagn   
Stavanger natur- og idrettsservice KF Ladeinfrastruktur og elektrifisering av maskinpark Utslippsfrie maskiner 500 Søknad  Tilsagn   
Tysvær kommune Fjellhaug dag- og aktivitetssenter som plusshus Bygg 1500 Søknad  Tilsagn  Blir ikke gjennomført  
Tysvær kommune Klimanettverk Haugesund, Karmøy, Tysvær og Bokn Nettverk 100 Søknad  Tilsagn   
Tysvær kommune Klimasats for Aksdal Areal- og transportplanlegging 750 Søknad  Tilsagn   
Tysvær kommune Ladepunkt for kommunale el-biler Lade tjenestebiler 75 Søknad  Tilsagn   
Sogn og Fjordane Prosjektnavn Type tiltak  Tilskudd i 1000 kr         
Eid kommune teknisk drift Ladepunkt Eid kommune, Eid vidaregåande skule Lade tjenestebiler 240 Søknad  Tilsagn   
Jølster kommune INTERKOMMUNAL PLAN FOR KLIMAOMSTILLING I SUNNFJORD Nettverk 125 Søknad  Tilsagn   
Sogn og Fjordane fylkeskommune  Fylkeskommunalt Hydrogennettverk Nettverk 175 Søknad  Tilsagn   
Sogn og Fjordane fylkeskommune Innkjøpsprosess hurtigbåt - fokus på infrastruktur Ferger/båt/havn 500 Søknad  Tilsagn   
Telemark Prosjektnavn Type tiltak  Tilskudd i 1000 kr         
Bamble kommune Framtidas ungdomsskole - Bamble Bygg 250 Søknad  Tilsagn   
Bø kommune, teknisk eining Ladepunkt for offentlege tenestebilar i Bø kommune Lade tjenestebiler 240 Søknad  Tilsagn   
Fyresdal Kommune Bygg i Tre Telemark Nettverk 475 Søknad  Tilsagn   
Kragerø kommune Matsvinn i Kragerø kommune Matvalg og matsvinn 100 Søknad  Tilsagn   
Sauherad kommune Fortettingspotensialet i Gvarv sentrum - en mulighetsstudie Areal- og transportplanlegging 200 Søknad  Tilsagn   
Skien kommune 30 ladepunkter i Skien kommune Lade tjenestebiler 600 Søknad  Tilsagn   
Skien kommune Damfoss gang- og sykkelbru - forprosjekt Gang/sykkelvei 250 Søknad  Tilsagn   
Skien kommune Felles bysykkelordning Porsgrunn og Skien Sykkel/elsykkel  250 Søknad  Tilsagn   
Skien kommune Klimavennlig byggeri Bygg 3000 Søknad  Tilsagn   
Telemark Fylkeskommune Bamble vgs samlokalisering Bygg 250 Søknad  Tilsagn   
Telemark fylkeskommune Porsgrunn vgs, samlokalisering Bygg 250 Søknad  Tilsagn   
Troms Prosjektnavn Type tiltak  Tilskudd i 1000 kr         
Tromsø kommune Informasjon og rådgivningssenter for mobilitet Kollektiv/reisevaner/transportplanlegging   645 Søknad  Tilsagn   
Trøndelag Prosjektnavn Type tiltak  Tilskudd i 1000 kr         
Hitra kommune Klimavennlig transport - El-sykler til ansatte Sykkel/elsykkel  178 Søknad  Tilsagn  Blir ikke gjennomført  
Levanger kommune Miljøbygg i Levanger Bygg 1690 Søknad  Tilsagn   
Levanger kommune Reis smart i Levanger Kollektiv/reisevaner/transportplanlegging   550 Søknad  Tilsagn   
Malvik kommune Nye ungdomsskole Vikhammer Ny Vikhammer ungdomsskole Bygg 250 Søknad  Tilsagn   
Overhalla kommune Ladepunkt eller og elsykler Lade tjenestebiler 120 Søknad  Tilsagn   
Røros kommune Nytt Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter Bygg + anleggsplass 1775 Søknad  Tilsagn   
Røros kommune Områdeplan Stasjonsområdet/Hitterelva Areal- og transportplanlegging 300 Søknad  Tilsagn   
Steinkjer kommune Sykkelparkering v/helse-og beredskapshus og rådhus Sykkel - parkering/hotell 60 Søknad  Tilsagn   
Stjørdal kommune, Etat teknisk drift - Enhet eiendom Hegra skole – Skolebygg med utstrakt bruk av tre  Bygg + anleggsplass 2050 Søknad  Tilsagn   
Stjørdal kommune, Etat teknisk drift - Enhet eiendom Helsehus i Stjørdal - Klimaprosjektering Bygg + anleggsplass 240 Søknad  Tilsagn 

Rapport

Skisseprosjekt

Trondheim eiendom  Blakli helse og velferdsenter  Bygg 2125 Søknad  Tilsagn  Blir ikke gjennomført  
Trondheim eiendom Granåsen- arenabygg med mer Anleggsplass  825 Søknad  Tilsagn   
Trondheim eiendom Nidarvoll som ZEN pilot Areal- og transportplanlegging 250 Søknad  Tilsagn   
Trondheim eiendom Okstad skole Anleggsplass  525 Søknad  Tilsagn   
Trondheim Kommune, Miljøenheten Bildeling som effektivt klimatiltak i Trondheim Bildeling 150 Søknad  Tilsagn   
Trondheim Kommune, Miljøenheten Trondheim Torg: fossilfri anleggsplass i midtbyen Anleggsplass  2090 Søknad  Tilsagn   
Trøndelag fylkeskommune Klimakompetanse i arealplanlegging  i Trøndelag Areal- og transportplanlegging 475 Søknad  Tilsagn   
Trøndelag fylkeskommune Klimapartnere Trøndelag Klimapartnere/samarbeid med næringslivet 250 Søknad  Tilsagn   
Trøndelag fylkeskommune Lagring av karbon i landbruket Landbruk 250 Søknad  Tilsagn   
Trøndelag fylkeskommune Mobilitetsportal Kollektiv/reisevaner/transportplanlegging   1900 Søknad  Tilsagn   
Trøndelag fylkeskommune Nettverk for Lavutslipp Trøndelag Nettverk 1100 Søknad  Tilsagn   
Trøndelag fylkeskommune Trøndersk Klimamesterskap Holdning/undervisning 663 Søknad  Tilsagn  Gjennomført  
Verdal kommune Elsykler til transport i kommunal tjeneste Sykkel/elsykkel  50 Søknad  Tilsagn  Gjennomført Rapport 
Verdal kommune Ti ladepunkt for elbil i Verdal kommune Lade tjenestebiler 170 Søknad   Tilsagn    
Ørland kommune Benyttelse av overskuddsvarme i Ørland kommune Energiproduksjon 170 Søknad  Tilsagn   
Ørland kommune Etablering av sykkelparkering ved viktige målpunkt Sykkel - parkering/hotell 180 Søknad  Tilsagn   
Vest-Agder Prosjektnavn Type tiltak  Tilskudd i 1000 kr         
Kristiansand Kommune v/Business Region Kristiansand Interkommunalt hydrogennettverk - videreføring Nettverk 175 Søknad  Tilsagn   
Kristiansand Parkering/Kristiansand kommune Hurtiglader for taxi og tjenestebiler Drosjer 580 Søknad  Tilsagn   
Kristiansand Parkering/Kristiansand kommune Ladestasjoner kommunale tjenestebiler Lade tjenestebiler 1000 Søknad  Tilsagn   
Mandal kommune Idrettshall med klimavennlige materialvalg  Bygg + anleggsplass 3000 Søknad  Tilsagn 

Rapport

Frøyslandshallen foreløpig klimagassregnskap 

Mandal kommune Klima- og energinettverk for Lindesnesregionen Nettverk 125 Søknad  Tilsagn   
Mandal kommune, Bydrift Flerbrukshall og undervisningsrom, Vassmyra skole. Bygg 3000 Søknad  Tilsagn   
Sirdal kommune Ladepunkt for tenestebilar, tilsette og gjester Lade tjenestebiler 80 Søknad  Tilsagn  Gjennomført  
Vest Agder Fylkeskommune Eilert Sundt VGS - Farsund - Forprosjekt Bygg 250 Søknad  Tilsagn   
Vest Agder Fylkeskommune Eilert Sundt Videregående skole avdeling Lyngdal Bygg 3000 Søknad  Tilsagn   
Vestfold Prosjektnavn Type tiltak  Tilskudd i 1000 kr         
Færder kommune Labakken skole og idrettshall. Bygg + anleggsplass 3000 Søknad  Tilsagn   
Helse og omsorg Larvik Kommune Fra fossile til elektriske varebiler Elektrisk varebil 300 Søknad  Tilsagn   
Horten kommune Klimavennlig areal- og transportplanlegging  Sykkel - parkering/hotell 650 Søknad  Tilsagn   
Horten Kommune Omsorgsboliger i massivtre og fossilfri byggeplass Bygg + anleggsplass 1180 Søknad  Tilsagn   
Larvik kommune Elsykler i kommunaltjeneste Sykkel/elsykkel  125  Søknad Tilsagn   
Larvik kommune Lade-punkter til tjenestebil Larvik kommune Lade tjenestebiler 172 Søknad  Tilsagn   
Sande kommune Sande formålsbygg Bygg 3000 Søknad  Tilsagn   
Sande kommune (vestfold) klimavennlige tiltak for kommunal sektor Lade tjenestebiler 165 Søknad  Tilsagn   
Sandefjord kommune Klimagassreduserende tiltak i landbruket Landbruk 150 Søknad  Tilsagn   
Sandefjord kommune Redusert matsvinn i Sandefjord kommune Matvalg og matsvinn 300 Søknad  Tilsagn   
Sandefjord kommune Utredning av bildelingsordning i sentrum Bildeling 150 Søknad  Tilsagn   
Vestfold fylkeskommune Vestfoldkommunens klima- og energinettverk Nettverk 225 Søknad  Tilsagn   
Østfold Prosjektnavn Type tiltak  Tilskudd i 1000 kr         
Eidsberg kommune Organisering av klimaarbeidet i ny kommune Organisering/stilling 250 Søknad  Tilsagn   
Fredrikstad kommune Bildeleordning i Fredrikstad Bildeling 620 Søknad  Tilsagn  Blir ikke gjennomført  
Fredrikstad kommune Mobilitetsstrategi for Fredrikstad kommune Areal- og transportplanlegging 600 Søknad  Tilsagn  Blir ikke gjennomført  
Fredrikstad kommune Videreføring av Klimavennlige menyer Matvalg og matsvinn 140 Søknad  Tilsagn   
Halden kommune Etablering av elbil- og elsykkelpool Bildeling + Sykkel 2375 Søknad  Tilsagn   
Halden kommune Grønne korridorer som alternativer til bil Areal- og transportplanlegging 150 Søknad  Tilsagn   
Halden kommune Klimavennlig fortettingsstrategi for Halden Areal- og transportplanlegging 400 Søknad  Tilsagn   
Hobøl Kommune Hobøl: Etablering av ladepunkter på Knapstad  Lade tjenestebiler 40 Søknad  Tilsagn   
Hvaler kommune Kompetanseheving og kartlegging  Areal- og transportplanlegging 260 Søknad  Tilsagn   
Marker kommune Klima- energi- og miljøløsninger i ny barnehage. Bygg 250 Søknad  Tilsagn   
Marker kommune Ladestasjon for kommunale tjenestebiler Lade tjenestebiler 68 Søknad  Tilsagn   
Moss Havn KF Grønn mobilitet i Moss Havn elSykler Sykkel/elsykkel  63 Søknad  Tilsagn       Rapport
Østfold fylkeskommune Fossilfrie drosjer i mindre byer Drosjer 250 Søknad  Tilsagn   
Østfold fylkeskommune Kartlegging for en nasjonal biogassinfrastruktur Biogass 250 Søknad  Tilsagn   
Østfold fylkeskommune Klima Østfold Nettverk 450 Søknad  Tilsagn   
Østfold fylkeskommune Smolt- og oppdrettsanlegg som klimatiltak Biogass 200 Søknad  Tilsagn   
Østfold fylkeskommune Test av større fossilfrie kjøretøy og maskiner Utslippsfrie maskiner 5120 Søknad  Tilsagn   

Vi tar forbehold om feil i listene.

 

Disse større maskin-søknadene er henvist til Enova:

Oslo kommune, Bymiljøetaten - Elektrisk driftsbåt i Oslofjorden

Oslo kommune, Bymiljøetaten - Utvikling av to utslippsfrie løypemaskiner

Oslo kommune, Renovasjonsetaten - Elektriske komposteringsmaskiner

Sandnes kommune - Fossilfri drift av avfallsanlegg

 

Disse søknaden er trukket underveis i prosessen:

Hurum kommune - g/svei Skatvedt - Sætre Barneskole/Grytnes ungskole

Oslo kommune, Bymiljøetaten - Incentiver/bonusordning til entreprenører

Fyresdal kommune - Klimavennlig flerbrukshall i massivtre

Trøndelag fylkeskommune - Test av fossilfrie kjøretøy og maskiner 

Sist revidert: 18.06.2019
av: Miljødirektoratet