Klimasats - tildeling av tilskudd 2018

Miljødirektoratet mottok 355 søknader til tilskuddsordningen "Klimasats – støtte til klimasatsing i kommunene" til søknadsfristen 15. februar 2018. Søknadene hadde et samlet søknadsbeløp på totalt 318 millioner kroner. 

Miljødirektoratet behandler søknadene puljevis fram mot sommeren. En del tiltakstyper, som for eksempel støtte til nettverk, kan få tidlig svar på søknadene. Vi forventer å gå ut med en samlet oversikt over hvem som har fått støtte til hvilke prosjekter i løpet av juni 2018.

Per 13. april 2018 har vi behandlet ferdig de aller fleste søknader om støtte til ladeinfrastruktur for kommunale tjenestebiler og støtte til deltakelse i nettverk.

Søknader fra 2018 som er ferdigbehandlet

Støtte til innkjøp av ladepunkter for kommunale tjenestebiler

Kommune  Fylke Navn  Innvilget støtte
Bærum kommune Akershus Ladepunkter i Bærum kommune             400 000
Aurskog-Høland kommune Akershus Ladestasjon for kommunale eltjenestebiler             200 000
Asker kommune Akershus 29 nye ladepunkter i Asker kommune             505 000
Skedsmo kommune Akershus  Ladepunkter for tjenestebiler             800 000
Lillesand kommune Aust-Agder Ladestasjoner for kommunale tjenestebiler             120 000
Arendal kommune Aust-Agder  Ladestasjon for kommunale biler             140 000
Hemsedal kommune Buskerud  Bygging av ladestasjon ved Hemsedal kommunehus                65 000
Gol kommune Buskerud  Bygging av ladestasjon ved Gol kommunehus             167 755
Åsnes kommune Hedmark  Ladepunkt til el-biler - Åsnes kommune             200 000
Ringsaker kommune Hedmark  Ladepunkter for kommunale tjenestebiler.              802 862
Hamar Kommune Hedmark  Installering av ladepunkter, trinn 2          1 248 000
Voss kommune Hordaland  3 ladepunkt Voss Tinghus                60 000
Hordaland Fylkeskommune Hordaland  15 ladepunkter for El-varebiler/minibusser             225 000
Fjell kommune Hordaland  Ladepunkt til heimetenesta i Fjell kommune             400 000
Askøy kommune Hordaland  Ladepunkter for tjenestebiler i Askøy kommune             471 600
Bergen kommune - Bymiljøetaten Hordaland  Støtte til ladepunkt for tjenestebiler          1 811 500
Evenes kommune Nordland  Omlegging til el-transport             120 000
Nord-Fron kommune Oppland  Bygging av ladestasjoner             100 000
Sel kommune Oppland  Ladestasjon for kommunale tjenestebiler             162 000
Gran kommune Oppland  Ladepunkter til kommunale tjenestebiler             140 000
Gjøvik kommune Oppland  21 ladepunkter i Gjøvik kommune              280 000
Tysvær kommune Rogaland  Ladepunkt for kommunale el-biler                75 000
Stavanger kommune, Miljøenheten Rogaland  43 ladepunkter i Stavanger kommune              430 000
Stavanger byggdrift KF Rogaland  Overgang fra fossile biler til el biler             615 215
Eid kommune teknisk drift Sogn og Fjordane  Ladepunkt Eid kommune, Eid vidaregåande skule             240 000
Bø kommune, teknisk eining Telemark  Ladepunkt for offentlege tenestebilar i Bø kommune             240 000
Skien kommune Telemark  30 ladepunkter i Skien kommune             600 000
Overhalla kommune Trøndelag Ladepunkt el.biler og el.sykkel 120 000
Verdal kommune Trøndelag  Ti ladepunkt for elbil i Verdal kommune             170 000
Sirdal kommune Vest-Agder  Ladepunkt for tenestebilar, tilsette og gjester                80 000
Kristiansand Parkering/Kristiansand kommune Vest-Agder  Ladestasjoner kommunale tjenestebiler          1 000 000
Larvik kommune Vestfold  Lade-punkter til tjenestebil Larvik kommune             172 000
Hobøl Kommune Østfold  Hobøl: Etablering av ladepunkter på Knapstad                 40 000
Marker kommune Østfold  Ladestasjon for kommunale tjenestebiler                67 500

 

 

Støtte til deltakelse i nettverk

Søker Fylke Navn på nettverk  Innvilget støtte  Antall deltakere 
Aust-Agder fylkeskommune Aust-Agder Klimapartnere Agder          150 000                      6
Kongsberg Kommune Buskerud  Bygg i Tre Buskerud          525 000                    21
Alta kommune Finnmark  Klimanettverk Nord-Norge          175 000                      7
Ringsaker kommune Hedmark  Klimanettverk Hedemarken          100 000                      4
Stor-Elvdal kommune Hedmark  Klimafokuserte landbrukskommuner i Sør-Østerdal          125 000                      5
Nord-Odal kommune Hedmark  Grønn drivkraft i Kongsvingerregionen          150 000                      6
Kristiansund kommune Møre og Romsdal  Klimanettverk Nordmøre          150 000                      6
Ørskog kommune Møre og Romsdal  Sunnmørs kommunenes klima- og energi-nettverk          350 000                    14
Fauske kommune Nordland  Salten klimanettverk          200 000                      8
Gran kommune Oppland  Nettverk for innovative og aktive klimakommuner          275 000                    11
Tysvær kommune Rogaland  Klimanettverk Haugesund, Karmøy, Tysvær og Bokn          100 000                      4
Stavanger kommune Rogaland  Restevenn - en kampanje for å redusere matsvinn          125 000                      5
Klepp kommune Rogaland  Klimanettverk Jæren          200 000                      8
Jølster kommune Sogn og Fjordane  Interkommunal plan for klimaomstilling i Sunnfjord          125 000                      5
Sogn og Fjordane fylkeskommune Sogn og Fjordane   Fylkeskommunalt Hydrogennettverk          175 000                      7
Fyresdal Kommune Telemark  Bygg i Tre Telemark          475 000                    19
Mandal kommune Vest-Agder Klima- og energinettverk for Lindesnesregionen          125 000                      5
Kristiansand Kommune v/Business Region Kristiansand Vest-Agder  Interkommunalt hydrogennettverk - videreføring          175 000                      7
Vestfold fylkeskommune Vestfold  Vestfoldkommunens klima- og energinettverk          225 000                      9
Østfold fylkeskommune Østfold  Klima Østfold          450 000                    18

 

Vi tar forbehold om feil i listene.

Sist revidert: 13.04.2018
av: Miljødirektoratet