Innkomne søknader 2016

Kommuner og fylkeskommuner har sendt inn til sammen 332 søknader om støtte til klimatiltak i kommunene. Nedenfor er oversikten over alle søknadene.

Oversikten kan inneholde søknader som ikke er innenfor tildelingskriteriene, og som derfor ikke vil bli vurdert. For nærmere informasjon om de enkelte søknadene, ta kontakt med søker.  

 

Søkere i Aust-Agder Søknadsnavn Tiltakstype
Aust-Agder fylkeskommune Klimavirkninger av ei Bypakke for Arendalsregionen Areal- og transportplanlegging
Arendal kommune Bilpool, privat og offentlig samarbeid. Transporttiltak
Arendal kommune Lån en sykkel Transporttiltak
Aust-Agder fylkeskommune Agder ladekampanje Transporttiltak
Risør kommune Etablering av ladestasjoner for elbil Transporttiltak
Lillesand Kommune Utslippsfri persontransport om sommeren.  Transporttiltak
Lillesand Kommune Sykkelgarasje med ladekapasitet Transporttiltak
Grimstad Kommune Trespilehimling Grimstad bibliotek Tiltak i andre sektorer
Grimstad kommune Forprosjekt- handlingsplan for utfasing av oljefyr Forprosjekter
Birkenes kommune Smartskog: klimavennlig bruk av lokal skog Forprosjekter
Arendal kommune Klimaalliansens kommunenettverk Nettverksstøtte
Aust-Agder fylkeskommune Klimakurs Agder 2016/2017 Nettverksstøtte
Søkere i Buskerud Søknadsnavn Tiltakstype
Hurum kommune Strategi for klimavennlig stedsutvikling og tilret Areal- og transportplanlegging
Ringerike kommune Trygge gang- og sykkeltraseer på Ringerike Areal- og transportplanlegging
Kongsberg kommune Klimaeffekt av fortetting i Kongsberg  Areal- og transportplanlegging
Buskerud fylkeskommune Arealstrategisk mulighetsstudie for Ringeriksregio Areal- og transportplanlegging
Røyken kommune Smart community Slemmestad - Norges første Plussby Areal- og transportplanlegging
Nedre Eiker kommune Klimavennlig transport - gjennomføring av tiltak Transporttiltak
Ål kommune Prosjektering av gang- og sykkelbru over Rv 7 Transporttiltak
Lier kommune Støtte til elbilladepunkter Transporttiltak
Kongsberg kommune Hurtigladestasjon - Hvittingfoss Transporttiltak
Drammen kommune Ladestasjoner for kommunale el-biler Transporttiltak
Buskerud fylkeskommune Miljøbusslinje i Buskerudbyen Transporttiltak
Buskerud fylkeskommune Fyllestasjon for biogass i Drammen. Transporttiltak
Kongsberg kommune Innfartsparkering for sykler Transporttiltak
Røyken kommune Utvidelse av sykkelparkering ved Røyken stasjon Transporttiltak
Røyken kommune Ladepunkter ved kommunale virksomheter Transporttiltak
Røyken kommune Støtteordning elsykler Transporttiltak
Kongsberg kommune Solenergi i Kongsberg Svømmehall Tiltak i andre sektorer
Nes kommune Ny barnehage Tiltak i andre sektorer
Nes kommune Utskiftning ventilasjonsanlegg Kommunehuset Tiltak i andre sektorer
Nes kommune Nye energiløsninger Tinghus Tiltak i andre sektorer
Røyken kommune Biolab på skoletak Tiltak i andre sektorer
Røyken kommune Klimaforum for landbruket Tiltak i andre sektorer
Drammen kommune Samspill sykkel og buss: Konnerud- Drammen sentrum Forprosjekter
Modum kommune Forprosjekt -kretsløpsjordbruk i Modum Forprosjekter
Kongsberg kommune Klimagassutslipp knyttet til varer og tjenester Forprosjekter
Nes kommune Forprosjekt energiløsninger Tinghus Forprosjekter
Nes kommune Utfasing av oljefyrkjeler Forprosjekter
Røyken kommune Forprosjekt bilpoolordning i et av tettstedene i Forprosjekter
Søkere i Hedmark Søknadsnavn Tiltakstype
Hamar kommune Utarbeidelse av sykkelplan for Hamar Areal- og transportplanlegging
Kongsvinger kommune Byplanprosessen Kongsvinger 2050 Areal- og transportplanlegging
Hedmark- og Sør-Trøndelagskommuner Unge ideer for å øke bruken av kollektivtransport  Transporttiltak
Kongsvinger kommune Tilrettelegging for grønn transport ved ung.skole Transporttiltak
Hamar Kommune Klimavennlig transport 16/4786 Transporttiltak
Tynset kommune Skoleområdet-nyskapende uteanlegg  Transporttiltak
Kongsvinger kommune Ungdomsskole bygget opp i massivtre Tiltak i andre sektorer
Kongsvinger kommune Miljøsatsting som konkurransefordel Forprosjekter
Elverum Kommune Gatelys Elverum sentrum Forprosjekter
Søkere i Hordaland Søknadsnavn Tiltakstype
Bømlo kommune Klimavennleg planlegging i Bømlo kommune Areal- og transportplanlegging
Meland kommune Klimavenleg mobilitet Frekhaug - Flatøy - Knarvik Areal- og transportplanlegging
Osterøy kommune Kommunedelplan for transport i Osterøy kommune Areal- og transportplanlegging
Meland kommune Ladepunkt elbiler Meland kommune Transporttiltak
Hordaland fylkeskommune Ladeinfrastruktur for drosjar i Bergen køyreområde Transporttiltak
Hordaland fylkeskommune Ladeinfrastruktur elbil utanfor kollektivstraumen Transporttiltak
Hordaland fylkeskommune H2-Bergen Transporttiltak
Bømlo kommune Elbil ladestasjoner Transporttiltak
Bergen kommune Kollektive ladeløsninger Transporttiltak
Bergen kommune Klimavennlig tjenestemobilitet i Bergen kommune Transporttiltak
Bergen kommune Støtteordning for ladeinfrastruktur og elbildeling Transporttiltak
Bergen kommune Mobilpunkt Møllendal – ladeplasser for elbildeling Transporttiltak
Bergen kommune Prøvekjøre el-sykkel for ungdom Transporttiltak
Hordaland fylkeskommune Flishoggar ved Stend vidaregåande skule Tiltak i andre sektorer
Bergen kommune Erstatte oljefyring med fornybar energi Tiltak i andre sektorer
Fjell kommune Oljefri i Fjell kommune  Tiltak i andre sektorer
Hordaland Fylkeskommune Grønnere bybaneutbygging Forprosjekter
Bergen kommune Forprosjekt nye energistasjoner Forprosjekter
Hordaland fylkeskommune Klimapartnere Hordaland Nettverksstøtte
Fylkesmannen i Hordaland KomByggTre Nettverksstøtte
Søkere i Møre og Romsdal Søknadsnavn Tiltakstype
Møre og Romsdal fylkeskommune Teknisk miljøkompetanse i administrasjonen  Areal- og transportplanlegging
Ålesund kommune Framtidig kollektivløsning i Ålesundsregionen Areal- og transportplanlegging
Herøy kommune Fosnavåg by - samla areal og transportplanlegging Areal- og transportplanlegging
Ørskog kommune Omlegging av arealplanlegginga  Areal- og transportplanlegging
Ulstein kommune Fortettingsstrategi for Ulsteinvik sentrum Areal- og transportplanlegging
Ålesund kommune Kunnskap og nettverk for klimaløft Ålesundregionen Areal- og transportplanlegging
Vestnes kommune Ladestasjoner i Vestnes kommune Areal- og transportplanlegging
Haram Kommune Haram kommune - miljøvennlig transport Transporttiltak
Ulstein kommune Sykkelparkering med tak ved kollektivknutepunkt Transporttiltak
Ulstein kommune Busskur i krinsane Transporttiltak
Ulstein kommune Ladestasjon for elbil og elsykkel Transporttiltak
Tingvoll kommune Miljøledelse og miljøfyrtårnsertifisering Tiltak i andre sektorer
Sandøy kommune Kjøp av avfallsdunkar i fornybar plast Tiltak i andre sektorer
Møre og Romsdal fylkeskommune Miljøledelse i kommuner i Møre og Romsdal Tiltak i andre sektorer
Sandøy kommune Hydrogen produksjon ved vindmøllene på Harøy? Forprosjekter
Stranda kommune Hellesylt Hydrogen Hub (HHH) Forprosjekter
Søker Firmanavn Søknadsnavn TiltakType
Narvik kommune  Miljø- og kollektivknutepunkt  i Bjerkvik sentrum  Areal- og transportplanlegging
Narvik kommune  Kartlegging for å få ned CO2 utslipp i sentrum Areal- og transportplanlegging
Bodø kommune Bærekraftig bylogistikkplan Areal- og transportplanlegging
Bodø kommune Kommunedelplan for sykkel  Areal- og transportplanlegging
Bodø kommune  Prosjektplan kommunedelplan ny by på flyplassområd Areal- og transportplanlegging
Vestvågøy kommune El-biler i Helse og omsorgstjenesten Transporttiltak
Bodø kommune Klimagass i hverdagen – kunnskap og bevisstgjøring Tiltak i andre sektorer
Nordland fylkeskommune Klimatiltak på videregående skoler i Nordland Forprosjekter
Bodø kommune Bærekraftig renovasjon i Bodø Forprosjekter
Bodø kommune Mulighetsstudie for EL-produksjon fra solceller i  Forprosjekter
Vågan kommune "Miljøgate" Sivert Nilsens gate og ny busstrasse Forprosjekter
Flakstad kommune  Forprosjekt; Klimasatsing i kystfiskehavner Forprosjekter
Søkere i Nord-Trøndelag Søknadsnavn Tiltakstype
Stjørdal kommune Byutvikling knutepunkt Stjørdal - planutredning Areal- og transportplanlegging
Steinkjer kommune Ladestasjoner el-bil på offentlige parkeringsplass Transporttiltak
Levanger kommune Reis smart hver dag i Levanger Transporttiltak
Nord-Trøndelag fylkeskommune Hybridbusser Levanger Transporttiltak
Nord-Trøndelag fylkeskommune Radikal reduksjon av CO2-utslipp ved Mære l.skole Tiltak i andre sektorer
Steinkjer kommune Etablering av klimaregnskap for Steinkjer kommune Forprosjekter
Søkere i Oppland Søknadsnavn Tiltakstype
Lillehammer kommune Transport- og varehandelsanalyse for Lillehammer Areal- og transportplanlegging
Lillehammer kommune Klimavennlig transformasjon av Bydel Nord Areal- og transportplanlegging
Gran kommune Pådriver for bærekraftig stedsutvikling og ATP Areal- og transportplanlegging
Gjøvik kommune EL-sykkel på Gjøvik, høst og vintersykling. Transporttiltak
Sel kommune Ladepunkt innfartsparkering Rondane nasjonalpark Transporttiltak
Oppland fylkeskommune  Elbuss pilotprosjekt i Oppland Transporttiltak
Skjåk kommune Vedlikehaldsfrie bygg i malmfuru Tiltak i andre sektorer
Skjåk kommune Strøflis - lokal produksjon Tiltak i andre sektorer
Sel kommune Framføring av fjernvarme Selsro bo og servicesent. Tiltak i andre sektorer
Østre Toten kommune Østre Toten Helse- og omsorgssenter. Klimatiltak Tiltak i andre sektorer
Gjøvik kommune Plussplusshus - Biri omsorgssenter Forprosjekter
Lillehammer kommune Forprosjekt for energistasjon på Lillehammer Forprosjekter
Øystre Slidre kommune Klimapåverknad - gjødsling i dal- og fjellbygd Forprosjekter
Ringebu kommune Klimapositiv reiselivsutbygging i Kvitfjell-Varden Forprosjekter
Gran kommune Kommunalt klimagassregnskap  Forprosjekter
Gran Kommune Klimapositivt hytteliv på Lygna Forprosjekter
Gran kommune Nettverk for innovative og aktive klimakommuner Nettverksstøtte
Oppland fylkeskommune KI(c)K – Klimavennlige Innlandskommuner Nettverksstøtte
Søkere i Oslo og Akershus Søknadsnavn Tiltakstype
Nittedal kommune  Klimavennlig sentrumsutvikling Areal- og transportplanlegging
Eidsvoll kommune Delutredninger - Trafikk- og fortettingsanalyser Areal- og transportplanlegging
Lørenskog Kommune Planlegging av G/S-vei langs Solheimveien Areal- og transportplanlegging
Frogn kommune Klimavennlig byutvikling – Drøbak tettsted Areal- og transportplanlegging
Lørenskog kommune Skårersletta fra bilvei til bygate Areal- og transportplanlegging
Oslo kommune Utviklingsprosjekt: Mikroenergisystem Furuset Areal- og transportplanlegging
Oslo kommune Anvendelse av reg.bestemmelser for å nå klimamål Areal- og transportplanlegging
Oslo kommune Konseptutvikling fjordkjøling av Oslo sentrum Areal- og transportplanlegging
Gjerdrum kommune Klimatiltak i samarbeid med næringslivet Forprosjekter
Nesodden kommune Avløpsslam og hestemøkk som ressurs Forprosjekter
Vestby kommune Hydrogenstasjon i Vestby Forprosjekter
Bærum kommune Fossilfri byggeplass Forprosjekter
Oppegård kommune  Rapport - status for CO2-utslipp og energiforbruk  Forprosjekter
Hurdal kommune Målesystem for bærekraftige samfunn Forprosjekter
Fet kommune Utvidet konsept for innfartsparkering i randsoner  Forprosjekter
Nannestad kommune Klimaregnskap i Nannestad/Akershus  - muligheter?  Forprosjekter
Ski kommune Klimavennlig mat i kommunen Forprosjekter
Nittedal kommune Klimanøytrale bygg  Forprosjekter
Akershus fylkeskommune Partnerskap: klimagassred/grønn verdiskaping Forprosjekter
Oslo kommune Elektrifisering av infrastruktur for busslinjer Forprosjekter
Oslo kommune Elbil deling - CO2-fritt hytteliv Forprosjekter
Oslo kommune Stordamvn/ Trasoppvn - boliger for vanskeligstilte Forprosjekter
Oppegård kommune Klima - og energinettverket i Follo Nettverksstøtte
Aurskog-Høland kommune Miljønettverk Nedre Romerike Nettverksstøtte
Nannestad kommune Klima- og miljøforum på Øvre Romerike Nettverksstøtte
Oslo kommune Klimanettverk i Osloregionen Nettverksstøtte
Lørenskog kommune Utnyttelse av deponi-/biogass til fjernvarme Tiltak i andre sektorer
Skedsmo kommune Nytt renseanlegg for sigevann med solcelleanlegg Tiltak i andre sektorer
Skedsmo kommune Solcelleanlegg på vegg og tak til sorteringsanlegg Tiltak i andre sektorer
Asker kommune "Økt matvinn" - redusert matsvinn i Asker kommune Tiltak i andre sektorer
Asker kommune Fornybar diesel (HVO) i anleggsprosjekter og drift Tiltak i andre sektorer
Aurskog-Høland kommune Klimakonsept for flyktningeboliger Tiltak i andre sektorer
Oslo kommune 50 % reduksjon av klimagassutslipp fra materialer  Tiltak i andre sektorer
Oslo kommune Merkostnad og implementering - økologisk mat Tiltak i andre sektorer
Oslo kommune Bærekraftig mat i Bydel St. Hanshaugen Tiltak i andre sektorer
Oslo kommune 10 FutureBuilt forbildeprosjekter Tiltak i andre sektorer
Akershus fylkeskommune Fossilfri oppvarming i kommunal sektor Tiltak i andre sektorer
Akershus fylkeskommune Metangassreduksjon fra avfallsdeponier i Akershus Tiltak i andre sektorer
Nittedal kommune Alle på sykkel - flere til fots Transporttiltak
Hurdal kommune Shuttle-buss Hurdal sentrum - Eidsvoll verk stasjo Transporttiltak
Skedsmo kommune Tankanlegg for fornybar diesel Transporttiltak
Skedsmo kommune Elvarebiler til Geodataavdeling Transporttiltak
Vestby kommune Sykkelhotell med solcellelading av elsykkel - SON Transporttiltak
Vestby kommune Sykkelhotell med solcellelading av elsykkel-Vestby Transporttiltak
Bærum kommune Sykkelhotell ved Østerås og Kolsås t-banestasjoner Transporttiltak
Lørenskog Kommune Holdnings kampanje om økt sykkelbruk Transporttiltak
Ås kommune Ås på 2 hjul - sykkelveien videre! Transporttiltak
Eidsvoll kommune  Ladestasjon El-biler offentlige bygg Transporttiltak
Asker kommune Lading av elbiler i boligselskap i Asker Transporttiltak
Asker kommune Mobilitetsarbeid for redusert bilbruk i Asker Transporttiltak
Asker kommune Ladepunkter for å kunne anskaffe kommunale elbiler Transporttiltak
Asker kommune Attraktive gang- og sykkelveier - gatekunst Transporttiltak
Frogn kommune Ladepunkt for biler til kommunal drift Transporttiltak
Frogn kommune Etablering av ladepunkter i Drøbak sentrum Transporttiltak
Aurskog-Høland kommune Etablering av ladeinfrastruktur Transporttiltak
Sørum kommune Merking av sykkeltrase  Transporttiltak
Ski kommune Klimavennlig kommunal transport Transporttiltak
Oppegård kommune Sykkelhotell på Kolbotn stasjon Transporttiltak
Akershus fylkeskommune  Tilksudd til sykkeltiltak for kommuner i Akershus  Transporttiltak
Skedsmo kommune Etablering av ladepunkter  Transporttiltak
Oslo kommune Støtte til merkostnader ved innkjøp av elsykler Transporttiltak
Akershus fylkeskommune Fyllestasjoner for hydrogen Transporttiltak
Akershus fylkeskommune Utslippsfrie bilflåter i kommunene Transporttiltak
Oslo kommune FutureBike Transporttiltak
Oslo kommune Utslippsfri anleggsdrift Transporttiltak
Oslo kommune Ladesystemer og infrastruktur for elbiler Transporttiltak
Oslo kommune Utprøving av autonome elbusser Transporttiltak
Akershus fylkeskommune Hurtigladestasjoner langs fylkesveiene i Akershus. Transporttiltak
Søkere i Rogaland Søknadsnavn Tiltakstype
Sandnes kommune Energi og klimaplan for Sandnes - revisjon Areal- og transportplanlegging
Rogaland fylkeskommune Regionalplan for Jæren reduserer klimautslipp Areal- og transportplanlegging
Sandnes kommune Sykkelplan for Sandnes kommune Areal- og transportplanlegging
Stavanger kommune Støtte til Hjem Jobb Hjem tiltak Transporttiltak
Randaberg kommune Ladestasjoner ved kommunale skoler Transporttiltak
Randaberg kommune Turvei: Vistnesveien - Goakrysset Transporttiltak
Randaberg kommune Etablering av ladepunkter for bysykkelen Transporttiltak
Haugesund kommune Bytunet-Byparken Transporttiltak
Rogalandskommuner Støtte til BRL/sameier for smart ladeopplegg Transporttiltak
Sandnes kommune Kampanjer for å motivere til sykling Transporttiltak
Stavanger kommune Snarveiprosjekt - belysningstiltak i Hillevåg Transporttiltak
Hå kommune Kollektivtransporttilbod for Stokklandsmarka Transporttiltak
Rogaland fylkeskommune EL4S - Elektrifisering av bussrute no 4 i Stavanger Transporttiltak
Sandnes kommune Grønt tak Iglemyr energisentral Tiltak i andre sektorer
Stavanger kommune Klimavennlig innsamling av avfall Tiltak i andre sektorer
Stavanger kommune Utvidelse energisentral basert på avløpsvarmepumpe Tiltak i andre sektorer
Eigersund kommune Etablering av ladestasjoner for elbiler Tiltak i andre sektorer
Gjesdal kommune Klimatiltak i kommunale bygg Tiltak i andre sektorer
Sandnes kommune Klimanøytralt Forus næringsområde Forprosjekter
Sandnes kommune Klimagassreduksjon fra gamle avfallsdeponi Forprosjekter
Stavanger kommune Switch og Beat the street Forprosjekter
Haugesund Kommune Gang- og sykkelbro mellom Hasseløy og fastlandet Forprosjekter
Stavanger kommune Lokal produksjon og anvendelse av biokull Forprosjekter
Stavanger kommune Klimanøytral grønn fjernvarme Forprosjekter
Gjesdal kommune Konseptstudie Ålgård sentrum fjernvarmeanlegg Forprosjekter
Rogalandskommuner Regional ladeplan og ladestrategi for Sør-Rogaland Forprosjekter
Rogalandskommuner Regional ladeplan og ladestrategi for Sør-Rogaland Forprosjekter
Rogalandskommuner Regional ladeplan og ladestrategi for Sør-Rogaland Forprosjekter
Rogalandskommuner Regional ladeplan og ladestrategi for Sør-Rogaland Forprosjekter
Stavanger kommune Smart city live - fullskala bylaboratorium. Forprosjekter
Klepp kommune Klimanettverk Jæren Nettverksstøtte
Rogalandskommuner Interkommunalt Nettverk – Regional ladeplan og lad Nettverksstøtte
Søkere i Sogn og Fjordane Søknadsnavn Tiltakstype
Stryn kommune Klimatilpassa planlegging - Stryn 2020 Areal- og transportplanlegging
Sogn og Fjordane fylkeskommune Auka klimafokus i regional transportplan Areal- og transportplanlegging
Eid kommune Sykkelstrategi for Eid kommune Areal- og transportplanlegging
Årdal kommune  Skyttelbuss Årdal Transporttiltak
Sogndal kommune Kaupanger Næringspark for mjuke trafikkantar Transporttiltak
Sogndal kommune Fjordstien Sogndal sentrum, del 1.2 Transporttiltak
Eid kommune Klimavenlege omsorgsbustader Eid kommune Tiltak i andre sektorer
Sogn og Fjordane fylkeskommune Hydrogen Region Sogn og Fjordane Forprosjekter
Sogndal kommune Oljefri Sogn og Fjordane - Sogndal kommune Forprosjekter
Sogn og Fjordane fylkeskommune Klimasats - Fylkeshuset Forprosjekter
Sogn og Fjordane fylkeskommune Klimasats - Mo og Øyrane vgs. - avd. Mo Forprosjekter
Årdal kommune EPC-prosjekt Årdal kommune Forprosjekter
Søkere i Sør-Trøndelag Søknadsnavn Tiltakstype
Trondheim kommune Sykkelparkering i Trondheim Kommune Areal- og transportplanlegging
Røros Kommune Klimavennlig nærmiljøtransport Transporttiltak
Trondheim kommune Energistasjon Brøset Transporttiltak
Meldal kommune Ladepunkter for elbiler i Meldal kommune Transporttiltak
Trondheim kommune Etablering av ladestasjon Transporttiltak
Snillfjord kommune Hurtigladestasjon for elbiler Transporttiltak
Trondheim kommune Heggstadmoen deponiavslutning Tiltak i andre sektorer
Trondheim kommune Utfasing av olje i kommunale bygg Tiltak i andre sektorer
Trondheim kommune Forprosjekt energistasjon Trondheim Forprosjekter
Trondheim kommune SESAM Forprosjekter
Sør-Trøndelag fylkeskommune Klimaråd Sør-Trøndelag - energistasjoner Nettverksstøtte
Søkere i Telemark Søknadsnavn Tiltakstype
Bø kommune Forprosjekt Bygdepakke Bø Areal- og transportplanlegging
Kviteseid kommune Miljøvennleg ferdsel langs riksveg 41 Areal- og transportplanlegging
Kviteseid kommune Etablering av ladestasjonar i Kviteseid kommune.  Transporttiltak
Tinn kommune Hurtiglader til elbiler Transporttiltak
Sauherad kommune Ladestasjoner for klimavennlig drift og næring Transporttiltak
Skien kommune Etablering av to hurtigladestasjoner for elbiler Transporttiltak
Skien kommune Utrede bysykkelordning i Skien Transporttiltak
Porsgrunn Kommune Alle barn sykler Transporttiltak
Fyresdal kommune Miljø/klima i fokus-samlokalisering off./privat  Transporttiltak
Kragerø kommune Hurtigladestasjon i Kragerø sentrum Transporttiltak
Kragerø kommune Sykkelparkering i Kragerøsentrum Transporttiltak
Skien kommune Etablering av fyllstasjon for biogass Transporttiltak
Porsgrunn kommune Etablering av fyllstasjon for biogass Transporttiltak
Sauherad kommune Ny grunnskole - lokalsamfunnets miljøleder Forprosjekter
Sauherad kommune Klima og energivennlig Kommunehus Forprosjekter
Telemark fylkeskommune Biogassanlegg ved naturbrukskolene Forprosjekter
Skien kommune Klimagassregnskap Porsgrunn og Skien kommuner Forprosjekter
Søkere i Troms Søknadsnavn Tiltakstype
Målselv kommune Gang-, sykkelvegnett og tungtrafikk Areal- og transportplanlegging
Harstad kommune Utbygging av ladeinfrastruktur i Harstad sentrum Transporttiltak
Troms fylkeskommune Forberede bruk av elbusser i Tromsø Transporttiltak
Lyngen kommune 5 minuttersbygda Transporttiltak
Målselv kommune Transport for klima, klimavennlig transport Transporttiltak
Lenvik kommune samarbeid i industrisymbiose Tiltak i andre sektorer
Kvæfjord kommune Separering av husdyrgjødsel - mindre forurensing! Tiltak i andre sektorer
Troms fylkeskommune Klimapartnere Troms Tiltak i andre sektorer
Målselv kommune Forprosjekt Fra slam til biogass Forprosjekter
Søkere i Vest-Agder Søknadsnavn Tiltakstype
Søgne kommune Offentlige tilgjengelige ladepunkt i Søgne kommune Transporttiltak
Kristiansand kommune Ladekontakter for el-bil. Transporttiltak
Mandal kommune Ladestasjoner for elbiler og elsykler i Mandal Transporttiltak
Kvinesdal kommune Ladestasjoner for elbiler i Kvinesdal Transporttiltak
Kristiansand Eiendom Solceller på kommunale tak Tiltak i andre sektorer
Kristiansand Kommune Hydrogen som alternativt klimavennlig drivstoff Forprosjekter
Mandal kommune Elektrifisering og utvidelse av kollektivnettet Forprosjekter
Kristiansand Kommune Interkommunalt hydrogennettverk Nettverksstøtte
Søkere i Vestfold Søknadsnavn Tiltakstype
Larvik kommune I nøkkens gemakker - klimatilpasset byutvikling Areal- og transportplanlegging
Holmestrand kommune Samordning og oppdatering av planverk Areal- og transportplanlegging
Sande kommune Ladestasjoner for elbiler - sentrum og formålsbygg Transporttiltak
Larvik kommune Etablering av fyllestasjon for biogasskjøretøy Transporttiltak
Tønsberg kommune Påfyllingspumpe for biogass  Transporttiltak
Nøtterøy kommune Sykkelparkering for ansatte i Nøtterøy kommune Transporttiltak
Sandefjord kommune Etablering fyllestasjon biogasskjøretøy Sandefjord Transporttiltak
Holmestrand kommune Utslippsfri kollektivtransport i den nye kommunen Transporttiltak
Holmestrand kommune Ladestasjoner i Hof Transporttiltak
Tjøme kommune  Klimasatsning 2016 Transporttiltak
Nye Sandefjord kommune Semihurtigladestasjoner for el-bil Transporttiltak
Holmestrand kommune El.bil ladestasjoner (28 stykker) Transporttiltak
Holmestrand kommune Ny elektrisk bil til kommunalteknikk Transporttiltak
Holmestrand kommune Elektriske sykler Transporttiltak
Horten kommune Fyllestasjon for biogass i Horten kommune  Transporttiltak
Sande kommune Forprosjekt - klimavennlig offentlig bygging Tiltak i andre sektorer
Vestfold fylkeskommune Felles kunnskapsgrunnlag og indikatorer Tiltak i andre sektorer
Holmestrand kommune Kampanje for miljøsertifisering Tiltak i andre sektorer
Nye Sandefjord kommune IT-løsninger i Nye Sandefjord kommune Tiltak i andre sektorer
Vestfold fylkeskommune Plan for energistasjoner Forprosjekter
Holmestrand kommune Forprosjekt – utnyttelse av overskuddsvarme fra Hy Forprosjekter
Nye Sandefjord kommune Areal- og transportanalyse Nye Sandefjord Forprosjekter
Nye Sandefjord kommune Klimakuttpotensial i Nye Sandefjord kommune Forprosjekter
Nye Sandefjord kommune Miljøfyrtårnsertifisering kommunale virksomheter Forprosjekter
Nye Sandefjord kommune Varmeplan for Sundland industriområde Forprosjekter
Vestfold fylkeskommune Vestfoldkommunens klima- og energinettverk Nettverksstøtte
Søkere i Østfold Søknadsnavn Tiltakstype
Østfold fylkeskommune Struktur for næringsområder i Østfold Areal- og transportplanlegging
Eidsberg kommune Kollektivknutepunkt Mysen Areal- og transportplanlegging
Skiptvet kommune Ladeinfrastruktur og trafikkanalyse Areal- og transportplanlegging
Spydeberg kommune Smart Gatelys - från bil til cykel och gång Transporttiltak
Østfold fylkeskommune Test av fossilfrie kjøretøy og maskiner Transporttiltak
Østfold fylkeskommune Markedsføringsstrategi - Gratisbuss Østfold Transporttiltak
Østfold fylkeskommune Investering i Elektrisk buss for rutetilbud i Moss Transporttiltak
Østfold fylkeskommune Nytt kollektivtilbud i Østfold Transporttiltak
Hvaler kommune Ladeinfrastruktur på Hvaler 2016-2020 Transporttiltak
Eidsberg kommune Sykkel i Mysen Transporttiltak
Moss kommune Sykkeltiltak i Moss  Transporttiltak
Moss kommune Sykkelparkering Transporttiltak
Østfold fylkeskommune Mobilitetstrategi - miljøvennlige reiser i Østfold Transporttiltak
Sarpsborg Kommune Elektriske varebiler for kommunal drift Transporttiltak
Halden kommune Sensorer-redusert transport ved avfallsinnhenting Transporttiltak
Østfold fylkeskommune Effektstyring via ladestasjoner og solenergi Tiltak i andre sektorer
Fredrikstad kommune Klimavennlige menyer i kommunal matservering Tiltak i andre sektorer
Østfold fylkeskommune Klimasmart landbruk i Østfold Tiltak i andre sektorer
Hvaler kommune CO2 reduserende tiltak; Energi, vann og avfall Tiltak i andre sektorer
Hvaler kommune Smart City Responssenter i Norge Tiltak i andre sektorer
Østfold fylkeskommune Merkostnader til prosjektering av massivtre-bygg Tiltak i andre sektorer
Østfold fylkeskommune Mobilisering for fossilfrie husholdninger Tiltak i andre sektorer
Sarpsborg Kommune Solcellstak med batterilagring på rådhuset Tiltak i andre sektorer
Moss kommune Eddaveien 7, Bofellesskap, solceller på tak. Tiltak i andre sektorer
Eidsberg kommune Nedgravde avfallscontainere i Mysen og Eidsberg Forprosjekter
Hvaler kommune Klima og energi inn i alle planer Forprosjekter
Sarpsborg Kommune Kartläggning laddinfrastruktur med näringslivet Forprosjekter
Østfold fylkeskommune Klima Østfold Nettverksstøtte

Sist revidert: 16.02.2018
av: Miljødirektoratet