Klimasats - tildeling av tilskudd 2016

Klimasats-midlene er delt ut. 129 gode prosjekter får støtte. Prosjektene skal bidra til klimagassreduksjon og omstilling til lavutslippssamfunnet.

Miljødirektoratet mottok 332 søknader til tilskuddsordningen "Klimasats – støtte til klimasatsing i kommunene" til søknadsfristen 23. juni 2016. Søknadene hadde et samlet søknadsbeløp på totalt 414 millioner kroner. Rammen for tildeling er 98 millioner i 2016. Svar ble sendt ut i slutten av oktober 2016.

Etter grundig vurdering i Miljødirektoratet, råd fra fylkesmennene og dialog med andre tilskuddsforvaltere har Miljødirektoratet besluttet å støtte 129 ulike prosjekter og tiltak, og 12 interkommunale nettverk.

Neste søknadsfrist er 15. februar 2017.

Liste over alle prosjekter og tiltak som får støtte, sortert på fylke

Søknadene og tilsagnene er tilgjengelig nedenfor. Der det er mange lignende søknader er bare en eller få søknader publisert, for eksempel lading til kommunale kjøretøy. Vedleggene er ikke pulisert av kapasitetshensyn, men send oss en e-post dersom det er vedlegg du gjerne vil se.

Akershus Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr  Type tiltak Søknad Tilsagn
Akershus fylkeskommune Partnerskap: klimagassred/grønn verdiskaping                   120 Klimatiltak i samarbeid med næringslivet/klimapartnere Søknaden Tilsagnet
Asker kommune Mobilitetsarbeid for redusert bilbruk i Asker                   170 Reisevaner Søknaden Tilsagnet
Asker kommune "Økt matvinn" - redusert matsvinn i Asker kommune                   175 Mat og matsvinn Søknaden Tilsagnet
Asker kommune Ladepunkter for å kunne anskaffe kommunale elbiler                   700 Lading til tjenestebiler    
Aurskog-Høland kommune Etablering av ladeinfrastruktur                     80 Lading til tjenestebiler    
Aurskog-Høland kommune Miljønettverk Nedre Romerike                   150 Nettverk Søknaden Tilsagnet
Aurskog-Høland kommune Klimakonsept for flyktningeboliger                 1265  Klimavennlige bygg  Søknaden Tilsagnet
Bærum kommune Fossilfri byggeplass                   250 Anleggsplass/fossilefrie maskiner, forprosjekt Søknaden Tilsagnet
Bærum kommune Sykkelhotell ved Østerås og Kolsås t-banestasjoner                 4160 Sykkel og gange, sykkelhotell Søknaden Tilsagnet
Eidsvoll kommune Delutredninger - Trafikk- og fortettingsanalyser                   150 Areal- og transportplanlegging, forprosjekt Søknaden Tilsagnet
Eidsvoll kommune  Ladestasjon El-biler offentlige bygg                   140 Lading til tjenestebiler    
Frogn kommune Klimavennlig byutvikling – Drøbak tettsted                   250 Areal- og transportplanlegging Søknaden Tilsagnet
Frogn kommune Ladepunkt for biler til kommunal drift                   400 Lading til tjenestebiler    
Gjerdrum kommune Klimatiltak i samarbeid med næringslivet                   120 Klimatiltak i samarbeid med næringslivet/klimapartnere Søknaden Tilsagnet
Lørenskog kommune Utnyttelse av deponi-/biogass til fjernvarme                 2600 Deponigass Søknaden Tilsagnet
Lørenskog kommune, avd Prosjekt Skårersletta fra bilvei til bygate                   600 Areal- og transportplanlegging Søknaden Tilsagnet
Nannestad kommune Klimaregnskap i Nannestad/Akershus  - muligheter?                      85  Kvantifisering  Søknaden Tilsagnet
Nannestad kommune Klima- og miljøforum på Øvre Romerike                   175 Nettverk Søknaden Tilsagnet
Nittedal-eiendom KF Klimanøytrale bygg                    250  Klimavennlige bygg, forprosjekt   Søknaden Tilsagnet
Oppegård kommune Sykkelhotell på Kolbotn stasjon                   750 Sykkel og gange, sykkelhotell Søknaden Tilsagnet
Oppegård kommune, Samfunnsutvikling   Klima - og energinettverket i Follo                   175 Nettverk Søknaden Tilsagnet
Skedsmo kommune Elvarebiler til Geodataavdeling                   100 Anskaffe utslippsfri varebil Søknaden Tilsagnet
Ski kommune Klimavennlig kommunal transport                 1000 Reisevaner Søknaden Tilsagnet
Vestby kommune Hydrogenstasjon i Vestby                   250 Energistasjon - planlegging Søknaden  Tilsagnet
Vestby kommune Sykkelhotell med solcellelading av elsykkel-Vestby                   650 Sykkel og gange, sykkelhotell Søknaden Tilsagnet
Vestby kommune Sykkelhotell med solcellelading av elsykkel - SON                   800 Sykkel og gange, sykkelhotell    
Ås kommune Ås på 2 hjul - sykkelveien videre!                   950 Sykkel og gange, diverse Søknaden Tilsagnet
Aust-Agder Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr 
   
Aust-Agder fylkeskommune Klimavirkninger av ei Bypakke for Arendalsregionen                   250 Kvantifisering Søknaden Tilsagnet
Aust-Agder fylkeskommune Klimakurs Agder 2016/2017                   300 Kurs Søknaden Tilsagnet
Birkenes kommune Smartskog: klimavennlig bruk av lokal skog                   250 Klimatiltak i samarbeid med næringslivet/klimapartnere Søknaden Tilsagnet
Risør kommune Etablering av ladestasjoner for elbil                   200 Lading til tjenestebiler    
Buskekrud Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr  Type tiltak    
Buskerud fylkeskommune Arealstrategisk mulighetsstudie for Ringeriksregio                   385 Areal- og transportplanlegging Søknaden Tilsagnet
Buskerud fylkeskommune Fyllestasjon for biogass i Drammen.                 1800 Biogass fyllestasjon Søknaden Tilsagnet
Drammen kommune Samspill sykkel og buss: Konnerud- Drammen sentrum                   240 Sykkel og gange, forprosjekt Søknaden Tilsagnet
Drammen kommune Ladestasjoner for kommunale el-biler                   750 Lading til tjenestebiler    
Kongsberg kommune, rådmannens stab  Klimaeffekt av fortetting i Kongsberg                    200 Areal- og transportplanlegging Søknaden Tilsagnet
Lier kommune Støtte til elbilladepunkter                   400 Lading til tjenestebiler    
Modum kommune Forprosjekt - kretsløpsjordbruk i Modum                   250 Landbruk Søknaden Tilsagnet
Nedre Eiker kommune Klimavennlig transport - gjennomføring av tiltak                   150 Sykkel og gange, el-sykkel   Søknaden
Tilsagnet
Røyken kommune Ladepunkter ved kommunale virksomheter                   400 Lading til tjenestebiler    
Røyken kommune Utvidelse av sykkelparkering ved Røyken stasjon                   600 Sykkel og gange, sykkelparkering Søknaden Tilsagnet
Hedmark Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr  Type tiltak    
Hamar Kommune Klimavennlig transport 16/4786                 1088 Lading til tjenestebiler    
Kongsvinger kommune Miljøsatsting som konkurransefordel                   140 Klimatiltak i samarbeid med næringslivet/klimapartnere Søknaden Tilsagnet
Regionrådet for Fjellregionen Unge ideer for å øke bruken av kollektivtransport                    200 Kollektiv - bedre rutetilbud, forprosjekt Søknaden Tilsagnet
Hordaland Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr  Type tiltak    
Bergen kommune Forprosjekt nye energistasjoner                   240 Energistasjon - planlegging Søknaden Tilsagnet
Bergen kommune Prøvekjøre el-sykkel for ungdom                   300 Sykkel og gange, el-sykkel Søknaden Tilsagnet
Bergen kommune Klimavennlig tjenestemobilitet i Bergen kommune                 1225 Lading til tjenestebiler Søknaden Tilsagnet
Bergen kommune Kollektive ladeløsninger 3000 Ladeinfrastruktur, effektstyring og delingsodeller Søknaden Tilsagnet
Fylkesmannen i Hordaland i rolle som nettverkssekretariat KomByggTre                   100 Nettverk Søknaden Tilsagnet
Hordaland fylkeskommune Flishoggar ved Stend vidaregåande skule                   400 Energiproduksjon, erstatter gass Søknaden Tilsagnet
Hordaland fylkeskommune Ladeinfrastruktur for drosjar i Bergen køyreområde                 1750 Drosjer Søknaden Tilsagnet
Hordaland Fylkeskommune, Bybanen utbygging Grønnere bybaneutbygging                   250 Innkjøpskompetanse samferdsel Søknaden Tilsagnet
Meland kommune Ladepunkt elbiler Meland kommune                   200 Lading til tjenestebiler
Søknaden Tilsagnet
Meland kommune Klimavenleg mobilitet Frekhaug - Flatøy - Knarvik                   400 Areal- og transportplanlegging Søknaden Tilsagnet
Møre og Romsdal Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr  Type tiltak    
Haram Kommune Haram kommune - miljøvennlig transport                   160 Lading til tjenestebiler    
Møre og Romsdal fylkeskommune Teknisk miljøkompetanse i administrasjonen                  1000 Innkjøpskompetanse samferdsel Søknaden Tilsagnet
Sandøy kommune Kjøp av avfallsdunkar i fornybar plast                   225 Renovasjon Søknaden Tilsagnet
Stranda kommune Hellesylt Hydrogen Hub (HHH)                   250 Energiproduksjon, forprosjekt Søknaden

Tilsagnet

 

Vestnes kommune Ladestasjoner i Vestnes kommune                   200 Lading til tjenestebiler    
Ålesund kommune Framtidig kollektivløsning i Ålesundsregionen                   600 Kollektiv - bedre rutetilbud, transportplanlegging Søknaden Tilsagnet
Ålesund kommune Kunnskap og nettverk for klimaløft Ålesundregionen                 1000 Nettverk Søknaden Tilsagnet
Nordland Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr  Type tiltak    
Bodø kommune Bærekraftig renovasjon i Bodø                   235 Renovasjon, forprosjekt Søknaden Tilsagnet
Bodø kommune Mulighetsstudie for EL-produksjon fra solceller                   250  Energiproduksjon, forprosjekt  Søknaden Tilsagnet
Bodø kommune Kommunedelplan for sykkel                    250 Sykkel og gange, forprosjekt Søknaden Tilsagnet
Bodø kommune Bærekraftig bylogistikkplan                   300 Areal- og transportplanlegging Søknaden Tilsagnet
Bodø kommune prosjekt Ny by - ny flyplass Prosjektplan kommunedelplan ny by på flyplassområd                 1000 Areal- og transportplanlegging Søknaden Tilsagnet
Flakstad kommune  Forprosjekt; Klimasatsing i kystfiskehavner                   250  Kvantifisering  Søknaden Tilsagnet
Nordland fylkeskommune Klimatiltak på videregående skoler i Nordland                   250  Klimavennlige bygg, forprosjekt  Søknaden Tilsagnet
Vestvågøy kommune El-biler i Helse og omsorgstjenesten                   120 Lading til tjenestebiler    
Nord-Trøndelag Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr  Type tiltak    
Levanger kommune Reis smart hver dag i Levanger                 1400 Reisevaner, flere tiltak i kombinasjon Søknaden Tilsagnet
Steinkjer kommune Etablering av klimaregnskap for Steinkjer kommune                   100  Kvantifisering  Søknaden Tilsagnet
Stjørdal kommune Byutvikling knutepunkt Stjørdal - planutredning                   700 Areal- og transportplanlegging Søknaden Tilsagnet
Oppland Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr  Type tiltak    
Gjøvik kommune EL-sykkel på Gjøvik, høst og vintersykling.                   273 Sykkel og gange, el-sykkel Søknaden Tilsagnet
Gran kommune Nettverk for innovative og aktive klimakommuner                   125 Nettverk Søknaden Tilsagnet
Gran Kommune Klimapositivt hytteliv på Lygna                   250 Klimavennlige bygg, forprosjekt  Søknaden Tilsagnet
Gran kommune Pådriver for bærekraftig stedsutvikling og ATP                   715 Areal- og transportplanlegging Søknaden Tilsagnet
Lillehammer kommune Forprosjekt for energistasjon på Lillehammer                   250 Energistasjon - planlegging Søknaden Tilsagnet
Lillehammer kommune Klimavennlig transformasjon av Bydel Nord                   400 Areal- og transportplanlegging Søknaden Tilsagnet
Oppland fylkeskommune KI(c)K – Klimavennlige Innlandskommuner                   700 Nettverk Søknaden Tilsagnet
Oppland fylkeskommune - Opplandstrafikk Elbuss pilotprosjekt i Oppland                 4000 Elbusser Søknadene Tilsagnet
Ringebu kommune Klimapositiv reiselivsutbygging i Kvitfjell-Varden                   250 Klimavennlige bygg, forprosjekt  Søknaden Tilsagnet
Øystre Slidre kommune Klimapåverknad - gjødsling i dal- og fjellbygd                   150 Landbruk Søknaden Tilsagnet
Oslo Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr  Type tiltak    
Oslo kommune, FutureBuilt FutureBike                   190 Sykkel og gange, sykkelparkering Søknaden Tilsagnet
Oslo kommune, FutureBuilt 10 FutureBuilt forbildeprosjekter                 1000 Klimavennlige bygg  Søknaden Tilsagnet
Oslo kommune, Klima og energiprogrammet Elektrifisering av infrastruktur for busslinjer                   250 Elbusser, forprosjekt Søknaden Tilsagnet
Oslo kommune, Klima og energiprogrammet Utviklingsprosjekt: Mikroenergisystem Furuset                   250 Energiproduksjon, forprosjekt Søknaden Tilsagnet
Oslo kommune, Klima og energiprogrammet Konseptutvikling fjordkjøling av Oslo sentrum                   250 Energiproduksjon, forprosjekt Søknaden Tilsagnet
Oslo kommune, Klima og energiprogrammet Utslippsfri anleggsdrift                 3000 Anleggsplass/fossilefrie maskiner Søknaden Tilsagnet
Oslo kommune, Omsorgsbygg Oslo KF 50 % reduksjon av klimagassutslipp fra materialer                  2300  Klimavennlige bygg  Søknaden Tilsagnet
Oslo kommune, Utviklings- og kompetanseetaten Støtte til merkostnader ved innkjøp av elsykler                 1200 Sykkel og gange, el-sykkel Søknaden Tilsagnet
Rogaland Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr  Type tiltak    
Eigersund kommune Etablering av ladestasjoner for elbiler                   200 Lading til tjenestebiler    
Haugesund Kommune Gang- og sykkelbro mellom Hasseløy og fastlandet                   215 Sykkel og gange, forprosjekt Søknaden Tilsagnet
Haugesund kommune Bytunet-Byparken                 1500 Sykkel og gange, tilrettelegging  Søknaden Tilsagnet
Klepp kommune Klimanettverk Jæren                   175 Nettverk Søknaden Tilsagnet
Rogaland fylkeskommune Regionalplan for Jæren reduserer klimautslipp                 1000 Areal- og transportplanlegging Søknaden Tilsagnet
Rogalandskommuner, sendt av Lyse AS som sekretariat Interkommunalt Nettverk – Regional ladeplan
                  250 Nettverk Søknaden  
Sandnes kommune Klimanøytralt Forus næringsområde                   250 Areal- og transportplanlegging, forprosjekt Søknaden Tilsagnet
Sandnes kommune Klimagassreduksjon fra gamle avfallsdeponi                   250 Deponigass, forprosjekt Søknaden Tilsagnet
Stavanger kommune SMART CITY LIVE - fullskala bylaboratorium.                   100 Undervisning/formidling, forprosjekt Søknaden Tilsagnet
Stavanger kommune Lokal produksjon og anvendelse av biokull                   240 Landbruk Søknaden Tilsagnet
Stavanger kommune Klimanøytral grønn fjernvarme                   250 Energiproduksjon, forprosjekt Søknaden Tilsagnet
Stavanger kommune Klimavennlig innsamling av avfall, el-renovasjonsbil                   750 Renovasjon Søknaden Tilsagnet
Sogn og Fjordane  Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr  Type tiltak    
Eid kommune Sykkelstrategi for Eid kommune                   250 Sykkel og gange, forprosjekt Søknaden Tilsagnet
Eid kommune Klimavenlege omsorgsbustader Eid kommune                 3000  Klimavennlige bygg  Søknaden Tilsagnet
Sogn og Fjordane fylkeskommune Hydrogen Region Sogn og Fjordane                   800 Energiproduksjon, forprosjekt, flere kommuner sammen Søknaden Tilsagnet
Sogndal kommune Kaupanger Næringspark for mjuke trafikkantar                   300 Sykkel og gange, tilrettelegging Søknaden Tilsagnet
Sør-Trøndelag Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr  Type tiltak    
Meldal kommune Ladepunkter for elbiler i Meldal kommune                   365 Lading til ansatte, pilotprosjekt
Søknaden Tilsagnet
Røros Kommune Klimavennlig nærmiljøtransport                     40 Lading til tjenestebiler    
Trondheim kommune Forprosjekt energistasjon Trondheim                   250 Energistasjon - planlegging Søknaden Tilsagnet
Telemark
Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr  Type tiltak    
Bø kommune Forprosjekt Bygdepakke Bø                   700 Areal- og transportplanlegging Søknaden Tilsagnet
Sauherad kommune Ny grunnskole - lokalsamfunnets miljøleder                   200 Klimavennlige bygg, forprosjekt  Søknaden Tilsagnet
Skien kommune Klimagassregnskap Porsgrunn og Skien kommuner                   150 Kvantifisering  Søknaden Tilsagnet
Skien kommune Etablering av fyllstasjon for biogass                 2600 Biogass fyllestasjon    
Telemark fylkeskommune Biogassanlegg ved naturbrukskolene                   250 Energiproduksjon, forprosjekt Søknaden Tilsagnet
Troms Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr  Type tiltak    
Lenvik kommune Samarbeid i industrisymbiose                   250 Energiproduksjon, forprosjekt Søknaden Tilsagnet
Lyngen kommune 5 minuttersbygda                   550 Sykkel og gange, tilrettelegging Søknaden Tilsagnet
Målselv kommune Forprosjekt - Fra slam til biogass                   240 Energiproduksjon, forprosjekt Søknaden Tilsagnet
Troms fylkeskommune Klimapartnere Troms                   250 Klimatiltak i samarbeid med næringslivet/klimapartnere Søknaden Tilsagnet
Troms fylkeskommune Forberede bruk av elbusser i Tromsø                 4000 Elbusser Søknaden Tilsagnet
Vest-Agder Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr  Type tiltak  
Knutepunkt Sørlandet v/Kristiansand Kommune Interkommunalt hydrogennettverk                   175 Nettverk Søknaden Tilsagnet
Mandal kommune Elektrifisering og utvidelse av kollektivnettet                     90 Kollektiv - bedre rutetilbud Søknaden Tilsagnet
Vestfold Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr  Type tiltak
Holmestrand kommune Ladestasjoner i Hof                   100 Lading til tjenestebiler    
Holmestrand kommune Forprosjekt – utnyttelse av overskuddsvarme fra Hydro                   150 Energiproduksjon, forprosjekt Søknaden
Tilsagnet
Horten kommune Fyllestasjon for biogass i Horten kommune                  2300 Biogass fyllestasjon Søknaden Tilsagnet
Larvik kommune Etablering av fyllestasjon for biogasskjøretøy                 1950 Biogass fyllestasjon    
Sande kommune Forprosjekt - klimavennlig offentlig bygging                   250 Klimavennlige bygg, forprosjekt  Søknaden Tilsagnet
Tjøme kommune  Klimasatsning 2016                   260 Lading til tjenestebiler Søknaden Tilsagnet
Vestfold fylkeskommune Plan for energistasjoner                   174 Energistasjon - planlegging Søknaden Tilsagnet
Vestfold fylkeskommune Vestfoldkommunens klima- og energinettverk                   350 Nettverk Søknaden Tilsagnet
Østfold Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr  Type tiltak
Eidsberg kommune Kollektivknutepunkt Mysen                   250 Kollektiv - bedre rutetilbud Søknaden Tilsagnet
Eidsberg kommune Sykkel i Mysen                   300 Sykkel og gange, forprosjekt Søknaden Tilsagnet
Fredrikstad kommune Klimavennlige menyer i kommunal matservering                   700 Mat og matsvinn Søknaden Tilsagnet
Halden kommune Sensorer-redusert transport ved avfallsinnhenting                   200 Renovasjon Søknaden Tilsagnet
Hvaler kommune Ladeinfrastruktur på Hvaler 2016-2020                   280 Lading til tjenestebiler Søknaden Tilsagnet
Moss kommune Sykkeltiltak i Moss                  1030 Sykkel og gange, tilrettelegging Søknaden Tilsagnet
Sarpsborg Kommune Elektriske varebiler for kommunal drift                   893 Anskaffe utslippsfri varebil Søknaden
Tilsagnet
Østfold fylkeskommune Klima Østfold                   450 Nettverk Søknaden Tilsagnet
Østfold fylkeskommune Mobilitetstrategi - miljøvennlige reiser i Østfold                   750 Reisevaner, flere tiltak i kombinasjon Søknaden Tilsagnet
Østfold Fylkeskommune Klimasmart landbruk i Østfold                 1075 Landbruk Søknaden Tilsagnet
Østfold fylkeskommune Merkostnader til prosjektering av massivtre-bygg                 3750  Klimavennlige bygg  Søknaden Tilsagnet
Østfold fylkeskommune Test av fossilfrie kjøretøy og maskiner                 5000 Anleggsplass/fossilfrie maskiner Søknaden

Tilsagnet

Oversikt fossilfrie kjøretøy og maskiner

 Liste over søknader som fikk avslag finner du her.

Fordeling på type tiltak

Type tiltak Antall søknader Omsøkt i 1000 kr Tildelt i 1000 kr
Ladeinfrastruktur 59 75635 10308
Sykkel og gange  54 57532 14658
Areal- og transportplanlegging 35 19010 7050
Energiproduksjon 23 28563 3340
Bygg 19 35595 12765
Nettverk 16 x 3825
Avfall, deponi, renovasjon 12 22423 4260
Kollektiv - bedre rutetilbud 12 14350 1140
Tall - kvantifisering 11 1925 835
Elbuss og lavutlippsbuss 8 39455 8250
Biogass fyllestasjon 7 18745 8650
Reisevaner 7 7214 3320
Landbruk 7 6375 1715
Energistasjon - planlegging 5 1164 1164
Klimatiltak i samarbeid med næringslivet/klimapartnere 5 1280 880
Mat 5 9108 875
Anskaffe utslippsfri varebil 4 3547 993
Holdning/undervisning 4 1216 400
Anleggsplass/fossilefrie maskiner 3 10109 8250
Innkjøpskompetanse samferdsel 2 1250 1250
Drosjer 1 3831 1750
Bildeling 3 3203 0
IKT/Teknologi 2 1423 0
Utfase oljefyr 8 8955 0
Sertifisering 4 1015 0
Hydrogen fyllestasjon 3 25000 0
Fornybar diesel 2 868 0
Utenfor ordningen, ikke ihht tildelingskriterier 11 9972 0
Totalsum 332 409764 95677

Søkesummen i noen søknader ble nedjustert av søkerne i løpet av søknadsbehandlingen. Samlet søkesum ble derfor 409 millioner. Samlet tildeling er 95,7 millioner. Kort tid før tildeling falt et prosjekt ut av tildelingslisten, og en søknad er ikke avgjort. Alle midler er derfor ikke delt ut foreløpig.

Sist revidert: 08.03.2017
av: Miljødirektoratet