Kommandobunkeren ved Marka kystford på Lista i Farsund kommune, Vest-Agder. Foto:Anja Heie, Riksantikvaren
Askeladden

Askeladden er eit viktig forvaltningsverktøy. Her finn du oversikt over kulturminne med eit formelt vern. Kommuner skal og leggje inn kulturminne som er vurdert som verneverdige.

Kommandobunkeren ved Marka kystford på Lista i Farsund kommune, Vest-Agder. Foto:Anja Heie, Riksantikvaren

Gjer deg kjent med kulturminna i kommunen

Kommunen skal vere kjent med kulturminna i sin kommune og ta omsyn til dei ulike kulturminna gjennom arealforvaltning, tiltak og prioriteringar.

Sist revidert: 15.12.2017
av: Riksantikvaren