Bedehus og skolehus med felles utedo langs den gamle sørlandske hovedvei i Mandal, Vest-Agder. Foto: Leidulf Mydland
Kulturminneplan

Ein kulturminneplan er eit nyttig verktøy for å ta vare på kulturminne med lokal verdi.

Les meir

Bedehus og skolehus med felles utedo langs den gamle sørlandske hovedvei i Mandal, Vest-Agder. Foto: Leidulf Mydland

Kulturminne i kommunal planlegging

Kommunen skal ta omsyn til kulturminne, kulturmiljø og landskap i si areal- og samfunnsplanlegging. Riksantikvaren oppmodar alle kommuner til å lage ein kulturminneplan som eit grunnlagsdokument for å ta vare på kulturminna på ein god måte.

Kommunen har tilgang på ein rekke nasjonale, regionale og lokale registre og databasar som gir høve til å skaffe seg oversikt over kulturminne, kulturmiljø og landskap i sin kommune. Sjå oppgåverettleiaren "Skaffe oversikt over kommunens kulturminner".

Sist revidert: 10.09.2018
av: Riksantikvaren