Kulturminner i kommuneplanens samfunnsdel

Her skal det komme en oppgaveveileder med flytskjema. Foreløpig viser vi til Riksantikvarens veileder: Kulturminner i kommuneplanens samfunnsdel - en kort veiledning.

Veilederen viser blant annet eksempler på hvordan noen kommuner har innarbeidet mål og strategier for kulturminner i kommuneplanens samfunnsdel.

Sist revidert: 04.12.2017
av: Riksantikvaren