Foto: Sigve Reiso, naturarkivet.no
Motorferdsel

Motorkjøretøy kan gi skade på terreng, forstyrre dyreliv eller føre til konflikt med friluftsliv.

Foto: Sigve Reiso, naturarkivet.no
Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Søknadsbehandling

Kommunene behandler søknader om bruk av motorkjøretøy til næring- og nyttetransport.

Foto: Kim Abel, naturarkivet.no
Begrenset ferdsel

Motorferdsel i utmark er som hovedregel forbudt.

Motorferdsel

I Norge skal motorferdsel i utmark og vassdrag skje på en slik måte at vi verner om natur og fremmer trivsel. Kommunen har ansvaret for at regelverket blir fulgt.

Sist revidert: 13.04.2015
av: Miljødirektoratet