Motorferdsel i utmark og vassdrag

I Norge skal motorferdsel i utmark og vassdrag skje på en slik måte at vi verner om natur og fremmer trivsel. Kommunen har ansvaret for at regelverket blir fulgt.

Sist revidert: 09.04.2019
av: Miljødirektoratet
Relatert informasjon