Sjekkliste og maler for utforming av dispensasjoner

Det er viktig at dispensasjoner som kommunene vedtar er kontrollerbare for politi og oppsyn ute i felt. Her finner du en sjekkliste med opplysninger som en dispensasjon bør inneholde, og noen konstruerte eksempler på dispensasjoner.

Kommunen må skille mellom dispensasjonen som skal være med ut i felt, og saksutredningen som viser hvordan søknaden er vurdert. 

Søknadsskjema

Her finner du et forslag til mal for søknadsskjema som kommunene kan benytte. Den tar utgangspunkt i den informasjonen som vi mener er viktig at kommunene innhenter i forbindelse med behandling av søknaden.

Her finner du også en veileder som forklarer hvordan man fyller ut skjemaet. Den er rettet mot brukeren, og gir nyttig informasjon om regelverket og bestemmelsene det er aktuelt å søke dispensasjon etter.

Dispensasjoner

Her finner du et forslag til mal for dispensasjon som kommunene kan benytte. Du finner også en sjekkliste for utforming av dispensasjoner.

Sist revidert: 22.01.2018
av: Miljødirektoratet