Vannscooter

Vannscooterforskriften ble opphevet den 18. mai 2017. Vannscooter kan brukes på lik linje med båter i de aller fleste områder. Ved behov kan kommunene regulere bruk av vannscooter ved å fastsette lokale forskrifter.   

Samferdselsdepartementet har laget en veileder til kommunene om hvilke muligheter de har for lokale reguleringer av bruk av vannscooter.

KLD har presisert kommunenes adgang til å regulere bruk av vannscootere i nyhetssak av 9. juni 2017. Nyhetssaken kan du lese her.

Sist revidert: 19.09.2017
av: Miljødirektoratet