Fremmede arter

Kommunene har en viktig rolle i å hindre og forebygge at fremmede skadelige arter sprer seg i naturen. Det er knyttet til arbeidet med arealforvaltning, forsvarlig håndtering av hageavfall og bekjempelse av bestander av fremmede arter. Å informere kommunens innbyggere er også en viktig del at det forebyggende arbeidet.

 

 

Kommunene spiller en viktig rolle i å forebygge, kartlegge og bekjempe fremmede arter. Fylkesmannen veileder og følger opp kommunene i denne innsatsen.

Den nye forskriften om fremmede arter finner du her. Gjelder fra den 1. januar 2016.

Hovedvirkemidlene er

  • en forbudsliste mot de mest skadelige fremmede artene
  • søknadsplikt for en del arter
  • aktsomhetskrav for de som innfører eller setter ut fremmede organismer i Norge

I vedleggene til forskriften finner du lister over

  • arter som er forbudt å innføre, omsette og sette ut
  • arter som krever utsettingstillatelse
  • arter som krever innførselstillatelse
  • arter hvor det ikke kreves innførselstillatelse
  • arter hvor det ikke kreves tillatelse til å sette dem ut i naturen

Kommunens myndighet:

  • Kommunen kan inngå en frivillig avtale med grunneier om å ta ut fremmede planter og sopp.
  • Fylkesmannen har myndighet til å fatte vedtak om å fjerne fremmede planter og sopp fra andres eiendom, jamfør naturmangfoldloven § 21 andre ledd. Kommunen kan be fylkesmannen om å fatte vedtaket, slik at kommunen kan iverksette dette tiltaket.
Sist revidert: 19.09.2017
av: Miljødirektoratet
Relatert informasjon