Kartlegge ferskvannslokaliteter

Kommunen har behov for å ha en god oversikt over sine ferskvannslokaliteter, og ha systemer for å samle og gjøre tilgjengelig informasjon.

Håndboka beskriver hvordan kommunene kan kartlegge sine ferskvannslokaliteter. Det er lagt vekt på å vise hvilke data som er nødvendige i dette arbeidet og hvordan de skal lagres for å være lett tilgjengelige.

Sist revidert: 12.01.2018
av: Miljødirektoratet