Metode for landskapsanalyse i kommuneplan

Veilederen presenterer en metode for kommuner som ønsker å utarbeide en landskapsanalyse. Videre gir den en beskrivelse av hvordan konsekvenser av arealbruksendringer i kommuneplanens arealdel kan vurderes med grunnlag i denne landskapsanalysen.

Sist revidert: 25.01.2017
av: Miljødirektoratet