Miljøvedtaksregisteret

I Miljøvedtaksregisteret har du tilgang til vedtak etter naturmangfoldloven. Kommunen registrerer egne vedtak i dette registeret, når de er forvaltningsmyndighet i saken.

Sist revidert: 20.09.2017
av: Miljødirektoratet