Hvordan registrere vedtak?

 

Her finner du veiledning om hvilke vedtak som skal registreres og hvordan du legger inn vedtak i Miljøvedtaksregisteret.

Å registrere vedtak krever at du har tilgang til denne funksjonen i Miljøvedtaksregisteret. Kontakt Fylkesmannen. De oppretter et personlig brukernavn og passord for deg.

Hvordan registrere vedtak?

Hvilke vedtak skal registreres?

En oversikt over hvilke vedtak som skal registreres i Miljøvedtaksregisteret finner du i kapittel 2 i veilederen ovenfor.

Sist revidert: 07.04.2016
av: Miljødirektoratet