Hvordan søke etter vedtak eller forskrift?

I Miljøvedtaksregisteret kan du søke etter vedtak om et tema eller en forskrift. Du finner også vedtak fattet av ulike myndigheter. I kartløsningen ser du vedtak fattet av ulike kommuner eller fylker i det geografiske området du ønsker.

Det er utviklet en veileder i hvordan Miljøvedtaksregisteret kan brukes. Veilderen gir råd om hvordan du kan søke etter vedtak eller forskrift, eller finne vedtak i kart. Den viser deg også hvordan du kan abonnere på vedtak på e-post.

Søk i Miljøvedtaksregisteret

Denne filmen gir deg en kort innføring i hvordan du kan søke etter vedtak. Filmen er 3 minutter lang:

Sist revidert: 18.01.2017
av: Miljødirektoratet