Foto: Sigve Reiso, naturarkivet.no

Naturbeitemark på Jomfruland landskapsvernområde ved Kragerø i Telemark.

Foto: Sigve Reiso, naturarkivet.no

Verktøy - Naturbase.no: Data relevante i forvaltningen

Naturbase presenterer viktige data som brukes i forvaltningen. Dette er et verktøy som gir kommunen mange ulike søkemuligheter. Data kan også lastes ned og legges inn i kommunens eget system. Dataene er grunnlag for beslutninger i planlegging og annen arealforvaltning. 

 

Kommunen har bruk for en rekke data når den skal avgjøre hva et område skal brukes til. Naturbase gir blant annet oversikt over viktige data fra Miljødirektoratet:

Naturbase består av flere ulike elementer som er utviklet for å gi alle brukere et best mulig tilbud:

  • Naturbase kart, med brukerveiledning
  • Enkelt søk i Naturbase; finn områder uten bruk av kartet
  • Nedlasting av data til bruk i egne kartløsninger
  • Dokumentasjon av data, instrukser og rutiner

Alle disse elementene finner du på ett sted. Les mer om Naturbase på Miljødirektoratets nettsted.

Andre leverandører til Naturbase

Kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn og konsulenter er viktige leverandører av data til Naturbase.

Naturbase viser også data fra andre institusjoner, blant andre:

  • Artsdatabanken
  • Havforskningsinstituttet
  • Norsk polarinstitutt
  • Riksantikvaren
  • NIBIO
Sist revidert: 19.09.2017
av: Miljødirektoratet