Veileder til forskrifter om prioriterte arter

Det er utviklet en veileder for prioriterte arter. Kommunens rolle er spesielt omtalt i kapittel 5.

Denne veilederen kan være til hjelp for de som skal forvalte forskriftene om prioriterte arter, primært saksbehandlere hos Fylkesmannen. Men den er også relevant for andre som blir berørt av ordningen. Kommunen vil ha særlig nytte av kapittel 5, om betydningen for kommuner og sektormyndigheter. 

Lovgrunnlaget

Disse tretten artene er prioriterte etter naturmangfoldloven og har hver sin forskrift

Tilskuddsordning

Tilskuddsordningen for trua arter omfatter også de prioriterte artene. Du kan lese mer om disse tilskuddene på Miljødirektoratet sitt nettsted. Den årlige søknadsfristen for ordningen er 15. januar.

 

Sist revidert: 20.09.2017
av: Miljødirektoratet
Relatert informasjon