Handlingsplan for hule eiker

Denne planen gir informasjon om hvordan kommunen kan gjennomføre tiltak, registrere, overvåke, gjøre data tilgjengelig og formidle informasjon om hule eiker. 

Handlingsplanen legger vekt på samarbeid mellom ulike sektorer, forvaltningsnivå, fagmiljø, grunneiere og andre aktører som utfører skjøtsel.

Sist revidert: 20.12.2017
av: Miljødirektoratet