Handlingsplan for kalklindeskog

Denne planen gir informasjon om hvordan kommunen kan gjennomføre tiltak, registrere, overvåke, gjøre data tilgjengelig og formidle informasjon om kalklindeskog.

Handlingsplanen legger vekt på samarbeid mellom ulike sektorer, forvaltningsnivå, fagmiljø, grunneiere og andre aktører som utfører skjøtsel.

Sist revidert: 05.04.2016
av: Miljødirektoratet