Faggrunnlag for kystlynghei

Hvordan kan kommunen kan gjennomføre tiltak, registrere, overvåke, gjøre data tilgjengelig og formidle informasjon om kystlynghei?

Det legges vekt på samarbeid mellom ulike sektorer, forvaltningsnivå, fagmiljø, grunneiere og andre aktører som utfører skjøtsel.

Sist revidert: 17.01.2018
av: Miljødirektoratet
Relatert informasjon